www.hozhoni.eu
zpětBolesť duše ženy

Ani neviem, či sa dá opísať smútok a bolesť, ktorú žena dokáže cítiť. Slová ich nedokážu zachytiť. Nie je to smútok alebo trucovanie dieťaťa, ako sa to s obľubou zamieňa. Je to bolesť duše ženy.

Bolesť vyvierajúca z koreňov samého zrodu života. Je to bolesť, ktorá znie neustále po celej Zemi. Všade. Je to frekvencia jemnej a naliehavej prosby o uznanie, zočenie (spatření), odhalenie ženskej citlivej a jemnej sily lásky.
Prosba plná nádeje v UVIDENIE a UCTENIE ženského mystického pólu - Ducha svätého.
Známe: Otec, Syn a Duch svätý je v preklade náš vnútorný posvätný svet - vnútorný Muž, Dieťa a Žena.
Sme svätá trojica - každý z nás!

To je modlidba všetkých žien na celom svete - modlidba ženskej duše. Je to modlidba Matky Zeme.
Je to modlidba všekých vôd na nej.

Je to zákon: zákon Harmónie, zákon Zrodu, zákon Lásky, zákon Boha a Bohyne, zákon Mieru, zákon Života.

Bolesť ktorú cítim, keď sa tento jemný zákon lásky popiera pozná každá žena.
Jej jemná a citlivá duša vníma nerovnováhu a rozoznieva hlboko v jej srdci zvony smútku, ktoré bijú na poplach. Rozoznievajú sa vždy, keď sa ženskej duši upiera právo na lásku a pozornosť. Vždy keď sa rozhoduje bez nej - bez ženskej jemnosti a láskyplnosti. Vždy, keď beh života riadený logikou a stratégiou neberie ohľad na jej jemnocit. Vždy keď myseľ velí srdcu. A najviac sa táto bolesť vírí telom, keď sa poruší dohoda lásky.
Strach a Láska nikdy nie sú spolu.

Je niekoľko foriem posvätnej lásky. Jednou z nich je Láska medzi mužom a ženou.
Je to vyjadrenia Boha a Bohyne - Božského spojenia v jednote.
Preto požehnaný každý, kto ctí ženu v sebe i vedľa seba.
Požehnaný každý, kto miluje, ctí , vrúcne a navždy svoju vyvolenú, vyvoleného v posvätnom zväzku s najvyšším vyjadrením lásky - lásky erotickej, zmyselnej, lásky telesnej, ktorá ctí telo milovanej, milovaného ako posvätný chrám.
Požehnaní, tí, ktorých spálňa (ložnice) je chrámom lásky, kde sa bozkom spájajú ich duše a v láskyplnom spojení tiel - ich posvätných chrámov vzniká Božie Kráľovstvo na Zemi.
Požehnaní tí, ktorých každodenné povinnosti sú prostriedkom na vyjadrenie vzájomnej lásky a úcty.

Kto tak nečiní, nech začne, nie je na čo čakať.
Nech nájde v sebe pokoru a lásku k žene vo svojom vnútri (uvnitř sebe) a tým uvidí jedinečnosť a božskosť ženy po svojom boku, aby tak uzrel krásu ženskej duše vo všetkých ženách na svete.
Nech nájde v sebe silu milovať a obdivovať svoju ženu, nech vždy vidí zaľúbenie v jej nádhernom meniacom sa tele.
Nech nájde úctu k jej horúcim slzám, trpezlivosť k jej neistotám, pochopenie pre jej city a romantiku, pokoru k jej nekonečnej múdrosti Ženy.

Pretože žena požehnaná touto láskou svojho vyvoleného, ktorý sa prebudil a UVIDEL ju, je plná svetla a sily ženskosti, keď zažíva božské splynutie v ich spoločnej spálni (ložnici).
Žena požehnaná touto láskou svojho vyvoleného, ktorá napĺňa jej dušu, otvára jej srdce a zahrieva telo ho rada následuje životom.
Pretože žena milovaná, uctievaná, uspokojená a hýčkaná ako pravá Bohyňa, rada následuje svojho Boha.
Je pre ňu prirodzené poddať sa Božej vôli.

Cti a miluj vyvolenú ženu ako svoju Bohyňu a dopraj jej aby ona ctila a následovala teba ako svojho Boha.

Cti svoju ženu, pretože to je láska, ktorá bola ponižovaná tisíce rokov. Jej popieranie je dôvod k reinkarnácii a bolesti.
Láska a uznanie ženského princípu Bohyne je vstup cez bránu nových začiatkov
Boli sme stvorení na obraz Boha - Muža a Ženu.
Buď vôľa Božia. 

© Zuzana Hozhoni 2011