www.hozhoni.eu
zpět


Limbický otisk
Jak vznikají naše základní životní nastavení.

Tištěná verze článku - v češtině/ tak jak vyšla v časopise Nová Regena 2/2013 
Publikovaná forma článku - v slovenčine/ tak ako vyšla v časopise Vitalita 3/ 2013

Míra do jaké je bytost schopna rozvinout svůj životní potenciál závisí na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější tvoří období roku před početím děťátka, prenatální vývoj, porod, chvíle a dny bezprostředně po narození a první roky života. Pokud je toto období správně uchopeno, má dítě přirozeně otevřenou cestu žít svůj plný potenciál a naplňovat smysl svého života, pro který se narodilo. Takové dítko se neptá otázky: „ Proč jsem tady?“ „Co je moje úloha v životě?“ „Kdo jsem?“ To dítě je v plném kontaktu s vědomím toho kdo je, proč se narodilo a jaká je jeho úloha v životě. Ví to, protože v tomto velice křehkém a delikátním období s ním bylo zacházeno vědomě. Bylo respektováno a podporováno všechno co mu prospívá a eliminováno to co škodí.Schopnost rozeznat co škodí dětem, planetě, milovaným a co je naopak podporuje, začíná u vnímavosti kterou má každý jedinec sám k sobě. Tato schopnost vnímat se, podporovat se v tom dobrém, neškodit si.. závisí od toho, jak bylo s daným člověkem zacházeno v období početí, prenatálního vývoje, porodu a několik let poté, kdy se odehrává ta nejdůležitější část života. Je to období, kdy vzniká v mozku dítěte:

Limbický otisk

Je to „naprogramování“, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života – životní práce, vztahy, partnerství, intimita, sex... Pokud se podmínky v průběhu už vzpomínaných delikátních pár let vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, bezpečí a láskyplné vedení, máme pak možnost v životě naplnit veškerý svůj potenciál.
Máme rozvinutou schopnost žít skutečně naplňující partnerské a rodinné vztahy, kde se o věcech mluví a jsme akceptováni takoví, jací skutečně jsme, a rovněž takto akceptujeme ostatní lidi v rodině i mimo ní...
Žijeme své poslání a děláme svou životní práci s radostí, láskou a v plné hojnosti na všech úrovních. Jednoduše řečeno, vytváříme si život, který nám prospívá, baví nás a naplňuje. Máme schopnost se vypořádávat s překážkami, výzvami a konáním jiných lidí. Pevné zdraví a radost ze sebe, to všechno je přirozená základna našeho života od které se odrážíme v každodenním životě. To jasné vědomí, že tady, na této planetě, mám své požehnané a nezastupitelné místo.
Takto tomu bohužel a zároveň velice logicky u drtivé většiny populace na celém světě není.Postupy které jsou považovány za běžné v raném citlivém období života, totiž devastují přirozenou úroveň napojení duše dítěte na svůj zdroj. Ono to nemusí být na první pohled vidět, dítě se zdá být v rámci základních životních a motorických funkcí v pořádku. Důsledky toho, co se děje na úrovni zápisu v mozku není vidět za krátkou dobu. Je to běh na dlouhou trať a dopady se ukazují až za delší čas, kdy se následky už nespojují s událostmi zažitými v tomto období.
Tak vznikají například jemná či větší traumata oddělenosti, která pak ovlivňují v dospělosti naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.
V životě se potkáváme se situacemi, které jsou pak pro nás náročné, emocionální stabilita je rozkolísaná, sebevědomí pokulhává, jistota taky a tělo tento rozhozený stav zrcadlí různými zdravotními neduhy...
Cesty jak si zhmotňujeme lásku jsou různé.
Ten důvod proč máme každý jiný život, jiný sen, jinou reakci, jiné vnímaní, je kromě jiného i limbický otisk, který laicky budu nazývat záznam v mozku. Je to záznam toho, co je láska – je to energetický zápis jak si daná bytost překládá a vysvětluje lásku. Ale není to vysvětlení na logické úrovni. Někdy je to i protichůdný zápis lásky. Například v každodennosti vidíme, že i vztahy založené na vzájemném trápení až týrání jsou pro lidi tzv. „domovem“ a je těžké je opustit. Když vnímáme rozdílnosti našich životů, tak je jasné, že i když všichni žijeme na jedné planetě, naše životy, jsou opravdu rozdílné světy, někdy těžko pochopitelné a obsáhnutelné. Určitě znáte smutný příběh někoho, který má ale jasné řešení. Ale pro tu danou osobu je náročné to udělat. Většinou jsme schopni vidět destruktivní vzorce chování v jiných, ale vnímat je a měnit je u sebe bez pomoci zvenčí je mnohem náročnější.

Proč tomu tak je?
Každý z nás si nosíme ve svém mozku Limbický otisk a ten řídí naše základní životní nastavení. Je s námi ještě před narozením. Ten otisk se vyvíjí společně s námi, s naším tělem a tak je to pro nás zcela přirozená realita, že svět vnímáme tak jak vnímáme.
To znamená to, k čemu přirozeně inklinujeme, jaké partnery si vybíráme, na co máme pocit že máme právo a na co nikoliv, dále jsou to názory a přesvědčení jaký život je a není... To jestli jsme opětovně přitahováni k partnerům, kteří nás nerespektují, opouštějí, nebo takovým, které zachraňujeme atd.
Může to znít děsivě, ale v podstatě je to velmi přirozený mechanizmus.

Jak limbický otisk vzniká?
Napsáno velice laicky a srozumitelně - v prenatálním období se s tělem miminka vyvíjí a tzv. nastavuje i mozek, a to nejen na základě množení buněk, ale také na základě všech emočních zážitků, které matka prožívá v tomto období. Doslova všechno hraje roli. Můžeme si to představit jako nahrávku, která přesně kopíruje emoční stavy a rozpoložení matky v těhotenství. Pokud se těhotná žena cítí milována, v bezpečí, opečovávána, svět je pro ni přátelské místo plné podpůrných energií, lidí... tak miminku se zapisuje záznam, že ten svět tam venku je bezpečné místo, plné podpory a lásky. Pokud se maminka trápí, neví jestli děťátko chce, nebo ne, vztah s otcem je nejistý, nebo iritující, nebo je prostě „jen“ vystresovaná z práce, bytové otázky atd.... tak v mozku miminka se zapisuje, že život tam venku je stres, strach, nedůvěra a osamocení. Pak přichází velká cesta porodními cestami a veledůležitý čas po něm... Všechny vjemy hrají roli. Není v tom cenzura, která by to „ dobré“ zapsala a to “špatné“ nezapsala, to neexistuje. Život je nádherné plynutí bez cenzury a právě proces limbického otisku to plně vystihuje.

Znovuzrození do bytí.

Mluvit o mé práci je nelehká úloha, protože je to oblast, která přesahuje schopnost vyjádřit se slovy.
Pracuji s vnitřním nastavením v bytosti. Co to znamená? Asi každý cítí, že má v životě návyky, tendence, reakce, které mu prospívají a naopak také ty, které mu škodí, ale neví jak to změnit. Jak se říká „ nemůže si pomoci“. Jediné, co si přeje, je aby se ty situace už neopakovaly, ale ony se právě vracejí, více či méně často.
Neřeknu nic nového, tím, že my si opravdu vytváříme svět ve kterém žijeme. Toto uvědomění může být poněkud skličující, pokud ho vezmeme za svoje a začneme se snažit vytvářet si jiný život. A ono to i jde a v jiných oblastech to zase nejde, nebo je na to potřeba mnoho úsilí. Když máme energii pokleslou, tak se všechno zdá po starém a blbě :-).
V takových chvílích ztrácíme naději a víru, že to nové je možné. Spíš je to pocit, že to staré je silnější.

Změna je možná.
A pak se lidi zjeví na mém semináři. Pracujeme, jdeme do hloubky, ke kořenu věci, v tomto případě „ limbickému otisku“a dějí se změny s trvalým efektem.
Pracuji s vnitřním nastavením v bytosti, s limbickým otiskem a jeho „přepsáním“ na úrovni tří mozků, tak, že změny vnitřního nastavení jsou trvalé. To čemu se klient osobní terapie nebo semináře pak ve svém životě učí, je žít nový život. Vnímat změny v sobě, řídit se jimi, vytvářet novou realitu a následovat ji. Vědomě se vydávat novou cestou ve své každodennosti. Jsou to semináře skutečného ZnovuZrození, ke kterému patří i „přepis“ vlastního porodu a vyléčení traumat s ním spojených. Semináře jsou inspirované mým certifikovaným výcvikem u zkušené a vyjímečné ženy Eleny Tonetti (USA), která se tímto tématem zabývá už více než 25 let. Elena svou techniku vyučuje po celém světě a krom jiného je autorkou úžasného filmového dokumentu o porodech a limbickém otisku „ Birth as we know it“. Na českém trhu je tento klenot i s českými titulky k dostání pod názvem „Porod jak jej známe“.

Léčení a uvolňování traumat zabírá určitý čas a nedá se uspíšit. Proto doporučuji začít hned, jak pocítíte nutkání, nebo strach. Strach je totiž moc dobrý signál toho, že jste připraveni na kvantový skok :-).
Tolik z mé praxe a přeji vám nádherné skoky a vytváření reality.

Protože ten život kolem nás není vytvářen nikým jiným jenom námi, naším limbickým otiskem a ten je možné „přepsat“, tak abychom žili skutečně vysněný život.

Moje semináře a osobní terapie jsou vhodné pro ženy netěhotné i těhotné, muže, páry, kteří chtějí vykročit z bludného kruhu a utvářet svůj život vědomě a nepředávat své traumatické zážitky svým dětem (budoucím, nebo už narozeným). Nikdy není pozdě pracovat na sobě a léčit se láskou.


© Zuzana Hozhoni 2013