www.hozhoni.eu
zpět


Vědomé početí

Z mé mnohaleté praxe práce s lidmi i sama se sebou vím, že jsme předurčeni k tomu, abychom vytvářeli kvalitní život pro sebe i pro své blízké. Této své schopnosti se však vzdalujeme v přímé úměře s tím, jak je s námi zacházeno už před naším početím, při početí, v prenatálním období, při porodu...
Postupy které jsou bohužel považovány za běžné v tomto období, devastují jemnou úroveň napojení duše na svůj zdroj. Tím vznikají jemná či větší traumata oddělenosti, která pak ovlivňují naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.

Tento svět by byl v jediném okamžiku úplně jiné místo, kdyby si každý skutečně vzpoměl na svůj zdroj sladkosti srdce. Tyto momenty přicházejí postupně po celé planetě každý den. Probouzíme se každým dnem do skutečné přítomnosti a síly svého srdce. A to je pro mě nádhera, ráj, který nám dovoluje vytvářet nový svět pro nás, naše děti a všechny bytosti.

Vědomý kontakt s duší dítěte, ještě před početím, je velice důležitý krok, díky kterému vzniká zcela výjimečné a posvátné pole rodiny už v tomto stádiu. Toto pole je vítacím rituálem při početí fyzické části dítěte. V dnešní době už je jasné, že dítě není jenom jeho tělo, ale mnohem, mnohem víc. A taky víme, že duše dítěte je přítomná u zrodu svého tělesného chrámu.

Pokud je tento obřad vědomou záležitostí, láká k sobě vysoké energie světla, které ho chrání a usnadňují průběh těhotenství, porodu a následného vývoje. Je tzv. požehnán.
Navyklá „pravda“ však zní, že početí se zdá být neuchopitelný a zcela náhodný proces, o kterém nemůžeme rozhodovat jinak, než používáním antikoncepce. To je hodně zavádějící představa a není to pravda.

Máme schopnost a vždycky jsme jí měli, aby k početí docházelo v okamžicích plného souznění s tímto záměrem. Umíme to, naši dávní předci tuto schopnost žili jako každodenní praxi - mít schopnost a sílu ovlivňovat početí svého dítěte.
Mým cílem je, aby se zrození, početí, stávalo stále víc vědomým rituálem. A to nejen početí dítěte, ale čehokoli. Myslím tím jakýkoli projekt, který se zrodí v našich životech. Způsob, jakým jsme byli zrozeni, kvalita té cesty kterou jsme prošli z dělohy na světlo světa, se zrcadlí ve všem čemu dáváme zrod ve svém životě.
Vztahům k sobě, ke svému tělu, ke svým schopnostem a slabostem, vztahům k ostatním bytostem, milostným vztahům, pracovním projektům, vztahu k bohu, bohyni, univerzu....prostě všechno.

Jsme tvůrci svého života vědomě i nevědomě a to dobrodružství průchodu porodními cestami byla naše první velká tvořivá záležitost. Všechny krásy i strasti, které jsme na ní potkali se zapsaly do limbického otisku a staly se naší realitou. Proto se v našich životech mnohokrát vyskytují a opakují situace, vztahy, které nám neprospívají, ale z „nějakého“ důvodu jsme k nim přitahováni – vytváříme si je, je v nich pro nás energie. Proto si každý z nás vytváří svou realitu jinou a jiným způsobem, i když vesmírné zákony jsou pro všechny stejné.

Dostáváme se do bodu vývoje, kdy se tato paralela stává pro lidstvo stále zřejmější. Není jedno, jak počínáme své potomky, není jedno co prožíváme v období těhotenství a není to náhoda, jak se naši potomci skrz nás rodí. To všechno jsou naše výtvory a jsme za ně plně zodpovědní.

© Zuzana Hozhoni 2013