Obchodní podmínky

Vážený a milý návštěvníku,

Tato chvíle je pro nás velice významná. Své produkty a služby tvoříme s láskou a plným nasazením. Vy se nyní chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro nás spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s našimi produkty, je pro nás velmi důležitý a přejeme si, aby pro Vás znamenal spokojenost s naší prací. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a my je dodržujeme. A i když si v administrativě příliš nelibujeme, tyto obchodní podmínky chrání Vás i nás v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali našimi nadšenými zákazníky, kteří s námi půjdou ještě mnoho let na společné cestě.

Zuzana Hozhoni

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT nebo OBJEDNAT v prodejním formuláři potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s našimi obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.
Děkujeme 🙂

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt nebo službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o naší společnosti a o pravidlech našeho obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSME a KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Prodávajícím je:

ZnovuZrozenci s.r.o., spis. značka C 345277 vedená u Městského soudu v Praze,
se sídlem Na dolinách 1272/41, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, Česká republika
IČ: 09952233
Nejsme plátce DPH.

Kontaktovat nás můžete:

  • elektronicky na emailové adrese podpora@hozhoni.eu
  • písemně na adrese: ZnovuZrozenci s.r.o., se sídlem Na dolinách 1272/41, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, Česká republika

JAK OBCHODUJEME

Jsme společnost, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, fyzické zboží, dárkové nebo na zakázku vytvořené předměty, informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD). Více informací o našich produktech a službách se dozvíte v části PRODUKTY/SLUŽBY.

Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Smlouvy pro Českou republiku a Slovensko jsou uzavírány v českém jazyce, pro ostatní země v angličtině.
Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby, které jste právě navštívili.

Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).

Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považujeme za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou, pokud se nejedná o tvorbu na zakázku.

Důrazně dbáme na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracováváme v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 10 OP. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Rádi bychom Vás upozornili, že naše produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování, zpřístupnění, šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny naše produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti kreativní tvorby nebo osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědní za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl. 9 OP.

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl. 6 a čl. 7 OP.
Součástí VOP je formulář odstoupení od smlouvy a reklamace.

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 30 až 60 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 8 OP.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.coi.cz/informace-o-adr/. Více se dozvíte v čl. 12 OP.

PODROBNOSTI  NALEZNETE VE VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.