OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je správcem?

Jak nás kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte zákaznickou podporu na e-mailové adrese: podpora@hozhoni.eu.

V případě osobních konzultací, během kterých sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace webinářů, poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k našim službám. Pokud si objednáte některou z našich elektronických služeb, potřebujeme vaši e-mailovou adresu k účelu plnění smlouvy, abychom vám mohli vytvořit ke službě přístup.

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některou z našich služeb, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci účetních dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů nebo video-tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery se související tématikou a know-how klíčového pro váš úspěch. Budeme to dělat maximálně po dobu pěti let od přihlášení. Ze zasílání newsletterů se můžete snadno kdykoliv odhlásit pomocí tlačítka „odhlásit se“ v patičce každého našeho e-mailu. 

Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně jednoho roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz FB Messenger
Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráviček se související tématikou. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávičky po dobu maximálně pěti let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráviček se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávičku odepíšete slovo "stop" a další zprávičky vám na Messenger od nás už chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K citlivým osobním údajům nemají přístup žádní spolupracovníci.

K ostatním osobním údajům mohou mít přístup někteří spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. 

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Wedos.com - hosting webu
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Webinarjam.com
- hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů
Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

SmartSelling
- statistiky návštěvnosti webu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

SmartEmailing
- nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook Pixel

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturace a účetnictví

FAPI – automatické faktury

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Práva v oblasti ochrany osobních údajů

  1. Právo na informace

Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  2. Právo na přístup

Právo umožňuje vyzvat Správce, aby vám ve lhůtě do 30 dní odeslal informace o osobních údajích, které o vás zpracovává a za jakým účelem. Informujte Správce e-mailem, vždy na aktuální a funkční adresu.

  3. Právo na opravu osobních údajů

Právo na doplnění nebo změnu osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). Informujte Správce e-mailem, vždy na aktuální a funkční adresu.

   4. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17 včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Informujte Správce e-mailem, vždy na aktuální a funkční adresu.

   5. Právo na omezení zpracování

Právo můžete využít, pokud se domníváte, že Správce zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování probíhá nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). Informujte Správce e-mailem, vždy na aktuální a funkční adresu.

  6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebude údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. Informujte Správce e-mailem, vždy na aktuální a funkční adresu.

  7. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Zpracování dat mimo EU

Správce data zpracovává v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany a respektují GDPR.

 

Cookies

Stránka www.hozhoni.eu používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na interní úložiště ve vašem počítači nebo mobilním zařízení pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu při používání webové stránky.

Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikují se pouze cookies na vašem zařízení.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Mlčenlivost

Spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvních vztahů s námi. Bez souhlasu zákazníka nebudou osobní údaje předány žádné jiné třetí straně, pokud to výslovně neukládá zákon.

 

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na e-mailu podpora@hozhoni.eu nebo zasláním písemného požadavku na adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

Pro ověření, zda je požadavek uplatněn opravdu přímo vámi, může vás Správce ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si odpovídajícím způsobem ověřit. To platí pro emailový i telefonický kontakt.

 

1. ledna 2020