OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem webových stránek www.hozhoni.eu, seminářů a konzultací je:

 

Mgr.art Zuzana Hozhoni

IČ: 74424190

se sídlem Lažany 61, 364 52, Štědrá

(dále jen “Správce”)

kontaktní e-mail: zuzana.hozhoni@seznam.cz

 

Správce se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které svěřujete Správci, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého průběhu semináře či konzultace a pro komunikaci s kupujícím. Správce postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Zpracovávané osobní údaje spadají do kategorie „běžných osobních údajů“. U osobních konzultací může docházet ke sdílení citlivých osobních údajů, které spadají do „zvláštní kategorie osobních údajů”.

1. Běžné osobní údaje:

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, fotografie a případně videozáznamy ze seminářů, pokud jsou pořizovány. Důležitým osobním údajem je také datum, čas a místo vašeho narození, které Správce používá k vytvoření obecného profilu charakteristiky zvaného Human Design.

2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje):

V případě osobních konzultací, během kterých sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani předávány dalším osobám ani dále zpracovávány.

3. Předávání osobních údajů 3. stranám

K osobním údajům nemají přístup žádní spolupracovníci.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které Správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

MailChimp - email marketing

SmartSelling a.s. - email marketing, fakturace

Masters Production s.r.o. - externí zpracovatelská firma

Facebook - FB pixel

Google - Google Analytics

 

4. Práva v oblasti ochrany osobních údajů

  1. Právo na informace

Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

  2. Právo na přístup

Právo umožňuje vyzvat Správce, aby vám ve lhůtě do 30 dní odeslal informace o osobních údajích, které o vás zpracovává a za jakým účelem. Informujte Správce prostřednictvím e-mailu, vždy na aktuální a funkční adresu.

  3. Právo na opravu osobních údajů

Právo na doplnění nebo změnu osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). Informujte Správce prostřednictvím e-mailu, vždy na aktuální a funkční adresu.

   4. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Informujte Správce prostřednictvím e-mailu, vždy na aktuální a funkční adresu.

   5. Právo na omezení zpracování

Právo můžete využít, pokud se domníváte, že Správce zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování probíhá nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení). Informujte Správce prostřednictvím e-mailu, vždy na aktuální a funkční adresu.

  6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebude údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. Informujte Správce prostřednictvím e-mailu, vždy na aktuální a funkční adresu.

  7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

5. Zpracování dat mimo EU

Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

6. Cookies

Stránka www.hozhoni.eu používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Koho využíváme pro zpracování?

  • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
  • Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

7. Zpracování dat mimo EU

Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Mlčenlivost

Spolupracovníci, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez souhlasu klienta nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

9. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete Správce kontaktovat na e-mailu zuzana.hozhoni@seznam.cz nebo zasláním písemného požadavku na  adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

Můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku 4. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás může Správce ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Toto znění je účinné od 13. 6. 2018.