Transformatívny, zážitkový seminár - prepis Limbického odtlačku

ZnovuZrodenie Individuality

1. certifikovaná lektorka Prepisu limbického záznamu v ČR a SR

Mgr.art Zuzana Hozhoni

Žilina

2.-3.2.2019
víkend

 

Prihláška

 

Individualita je nepohodlná, provokujúca a prináša výzvy pre všetkých.

Tento seminár je pre Teba, kto chceš podporiť prejavovanie svojej individuality a jedinečnosti.

Má ju v sebe každý.

Spriateľ sa s ňou na tomto zážitkovom seminári.

 

Pre Teba, kto sa (ne)bojíš vstúpiť do neznáma.

Budeme sa zaoberať všetkým, čo je v Tebe individuálne, čo sa nepodobá ničomu, čo majú iní a ako to majú iní.

Priestor sa otvorí pre individuálnu prácu s tvojím strachom byť sám/a sebou.

 

"Som čiste individuálna a už mám z toho radosť"

Cena: 180,- / pár: 310,- 

Prihláška

Počet účastníkov je obmedzený 

Skupina je komorná so zameraním na individuálnu prácu s každým klientom.

 

seminár sa koná sa iba 1x v roku na danom mieste

 

Na seminári sa môžeš tešiť na:

Na tomto seminári pracujeme s limbickým odtlačkom individuality. 

So systémom ktorý limituje tvoju schopnosť byť sám/a sebou, riadiť sa svojím vnútrom a dôverovať mu.

 

Po seminári sa môžeš těšiť na:

Po prepise Limbického odtlačku individuality sa budeš viac riadiť sám/a sebou. Viac dôverovať svojmu vnútru a veriť si.

Vnímať a dávať váhu svojím potrebám. Dokázať ich jasnejšie vyjadriť. 

Súčasne rešpektovať aj potreby iných, rovnako ako svoje. Nestavať jedny nad druhé, ale dokázať nájsť súlad.


 


OTÁZKY PRE TEBA:

Do akej miery si schopná/ý zohľadňovať pri rozhodovaní svoje skutočné potreby? 

Do akej miery máš odvahu dávať svojím individuálnym potrebám váhu a stojíš si za nimi, aj keď sa zdajú byť mimo všeobecný prúd? 

Do akej miery dôveruješ svojmu vnútornému svetu?


Započúvaj sa do mojej relácie ORNAMENT na témuINDIVIDUALITAVIAC INFO K TÉME SEMINÁRA:

To, čo je individuálne a iné, než bežné, je veľmi potrebné pre vývin a transformáciu všetkých bytostí.

Svet speje do bodu, kedy kolektívne nie je viac než individuálne. Tisícročia sme utvárali spoločnosť, kde sa individuálne podriaďovalo kolektívnemu. Stále žijeme v tejto spoločnosti a ctíme túto hierarchiu. Súbežne sme tiež v období, kedy sa prelína začiatok novej éry ľudstva. Kedy to, čo je individuálne a iné, než bežné, je veľmi potrebné pre vývin a transformáciu všetkých bytostí.
Čo tým myslím?

V každom z nás je zložka, ktorá je individuálna, ktorá má schopnosť a túžbu robiť veci a žiť inak než je bežné vo väčšej, či menšej miere. 
Táto zložka a jej smerovanie je dôležité. Keď sa totiž táto naša zložka dostane do akcie, vytvára nové prístupy, postupy, nové energetické výzvy a dáva priestor zmene.
Tak, ako prichádzame na svet každý svojím jedinečným spôsobom – každý pôrod je unikátny a jedinečný proces.
Sme rozdielni, niekto je viac individuálny a odlišuje sa od ostatných, kamkoľvek príde. Iní sú trochu odlišní a trochu rovnakí ako ostatní. 
Odvaha žiť svoju individualitu je v tejto dobe nesmierne dôležitá pre posun celej planéty a každého z nás.

Individualitu sme zavesili na klinec už v pôrodnici, kde sa k pôrodu pristupovalo ako k mechanickému zrodu ďalšieho novorodenca – rýchlo a hlavne v medziach ktoré poznáme. Máme obmedzené prejavy svojej cesty pri pôrodu – pri tej prvej a najdôležitejšej ceste.

Dieťa mojich priateľov sa narodilo doma, v kľude, láske, v plnej prítomnosti oboch rodičov. Vždy, keď sa tomu dieťaťu dívam do očí, tak jasne vnímam, ako nesie plnú energetickú správu z miesta, odkiaľ sa inkarnovalo. Jeho prítomnosť je totálna. Tým že sa narodil je zasvätený pre svoj život tu na Zemi a veľmi dobre to vie. Jeho oči sa nepýtajú : „ Ako som sa sem dostal. Čo tu robím?..." Tieto ožehavé otázky, ktoré mnoho ľudí trápi bez ohľadu na vek, pre neho nie sú zaujímavé. Toto dieťa venuje plnú a celú svoju energiu šťastnému a zdravému životu. Je to krása a požehnanie byť s takou bytosťou.
A takto krásni sme všetci.

Z mojej praxe s ľuďmi aj sama so sebou viem, že sme predurčení k tomu, aby sme vytvárali kvalitný život pre seba, aj pre svojich blízkych. Tejto svojej schopnosti sa však vzďaľujeme. Vzďaľujeme v priamej úmere s tým, ako s nami bolo zaobchádzané pred naším počatím, pri počatí, v prenatálnom období, pri pôrode, v detstve a ojedinele aj v neskoršom veku.

Limbický zápis

V období počatia, prenatálneho vývoja, pôrodu a niekoľko rokov potom, sa odohráva dôležitá časť života, kedy vzniká v našom mozgu Limbický zápis. Je to naprogramovanie, ktoré určuje naše základné nastavenia a smerovania vo všetkých oblastiach života – životnej práce, vzťahov, partnerstva, intimity, sexu... Pokiaľ sa v priebehu týchto pár rokov, ktoré nazývam kódovacie obdobie vytvoria podmienky priaznivo pre náš všestranný rozvoj = ocitáme sa v bezpečí a láskyplnom vedení, máme potom možnosť v živote naplniť svoj potenciál.

Postupy ktoré sú bohužiaľ považované za bežné aj v tomto období, devastujú jemnú úroveň človeka - napojenia duše na svoj zdroj. Tým vznikajú jemné či väčšie traumy oddelenosti, ktoré následne ovplyvňujú našu odvahu a chuť žiť svoje sny a byť druhým blízko.

Tak tomu je bohužiaľ u drvivej väčšiny populácie na celom svete. V živote sa stretávame so situáciami, ktoré sú pre nás náročné, emocionálna stabilita je rozkolísaná, sebavedomie pokrivkáva, istota taktiež a telo tento rozhodený stav zrkadlí rôznymi zdravotnymi neduhmi. Na Zemi je každý človek obdarovaný talentom. Sám to vo vnútri cíti a chce svoj talent prejaviť, rozvinúť a žiť svoje životné poslanie, ideálny partnerský vzťah a ďalšie svoje sny. Na tejto ceste sa potýka s mnohými prekážkami, ilúziami a nejasnosťami, ktoré súvisia s limbickým odtlačkom.

 Na tomto seminári pracujeme s limbickým odtlačkom individuality.
 So systémom ktorý limituje našu schopnosť riadiť sa sebou - svojim vnútrom a dôverovať mu.

Prihlás sa

 
Čo nás podporuje zvnútra?

V skutočnosti je rozhodujúce to, ako dokážeme sami seba podporiť zvnútra. Čo v nás je stabilné? Čo nás podporuje keď prechádzame bolesťou, alebo inou intenzívnou skúsenosťou? Ako dokážeme skutočne cítiť a prejavovať lásku sami k sebe? Nakoľko sme so svojou existenciou zmierení a naladení na svoju životnú cestu?
Táto vnútorná stabilita vzniká spontánne v období našej prirodzenej závislosti na okolí. V období, kedy druhých skutočne potrebujeme k tomu aby sme prežili a vyvíjali sa. Vnútorná stabilita je závislá od toho, ako s nami bolo a je zaobchádzané. Ako je nám naša láska zrkadlená. 

Dieťa sa rodí s prirodzenou schopnosťou milovať celý svet.

A to, čo sa učí, je milovať samo seba. Miera a kvalita lásky, ktorú bude v dospelosti považovať za oprávnenú pre seba a ostatných, je v priamej úmere s tým, čo mu dávalo v tomto období okolie. Rozhodujúca je hĺbka vnímania našej inakosti a rešpekt k vlastnému načasovaniu, s ktorými sa stretávame ako malé bytosti, plne závislé na rodičoch. Rozhodujíca pre budúcnosť na to, do akej miery budeme schopní pri rozhodovaní zohľadňovať svoje skutočné potreby. Do akej miery budeme mať odvahu dávať svojím individuálnym potrebám váhu a stáť si za nimi, aj keď sa zdajú byť mimo všeobecný prúd. Do akej miery budeme odvážne vychádzať s novými podnetmi a nápadmi, vytvárať nové aktivity a formy životnej práce, ktoré eště nikto nezakúsil...
Pokiaľ tá láska ktorou sme boli v detstve obklopení bola zameraná na to, aby nás v najlepšom slova zmysle „ochránila“ pred nástrahami individuality, tak sa takto podvedome „chránime“ do dnešného dňa. Znamená to že poslúchame a riadime sa pokynmi zvonku viac než z vnútra.

Individualita totiž nie je pohodlná pre okolie. 

Individualita je nepohodlná, iritujúca a provokujúca, prináša vnútorné výzvy pre každého zúčastneného. A my sme podmienení výzvy chápať ako nepohodlie a radšej rýchlo „zamiesť pod koberec“, len aby sa nepovedalo...

Keď sme boli maličkí, tak sa nás okolie snažilo pri každej príležitosti sformovať do tvaru aký sa práve hodil: posulšné dievčatko, odvážny chlapček, šikovný spolužiak, smelý brat, dobrý žiak, správne dievča... Pamätám si ako som sa snažila vtesnať do formy „správneho dievčaťa“. Nepodarilo sa mi to, našťastie 🙂

Netvrdím že môj život je perfektný, ani to, čo robím nie je perfektné. 
Nie je. Je to také, aké to je.

To čo je podstatné je to, že mi to robí radosť 🙂

 
 

Prihlás sa

Zovšeobecňovanie je ďalšie úskalie našej doby. Sme takí a takí a nie iní... Máme životný štýl, názory a hlavne se stále snažíme byť správne. Chceme zapadnúť alebo sa odlíšiť. Splniť očakávania prejavené alebo tušené, strašne moc záleží čo ľudia povedia a ako pôsobíme... staviame si vlastnú zlatú klietku.
Sme naučení veci generalizovať = to, čo platí pre väčšinu by malo platiť pre každého. To čo pomáha jednému, má pomáhať aj inému. Liečebné postupy sú generalizované, ako by sme boli všetci rovnakí. Nie sme. A vieme to. Stále dookola počujeme: buď sám sebou... 
Čo to ale v skutočnosti znamená?
Vyjadrovanie individuality prináša aj svoje úskalia. Individualita je nepohodlná, iritujúca a provokujúca, prináša vnútorné výzvy.

Tento seminár je pre Teba, kto chceš podporiť prejavovanie svojej individuality a jedinečnosti.

Budeme sa zaoberať všetkým, čo je v Tebe individuálne, čo sa nepodobá ničomu, čo majú iní a ako to majú iní.

Priestor sa otvorí pre to náhľad na to, čo je to Tvoje jedinečné.

Tento seminár je pre:

Pre toho, kto sa chce riadiť sám sebou.

Pro toho, kto chce skutočne na sebe zapracovať a mať odvahu byť individuálne sebou.

Tento seminár je pro toho, kto chce podporiť prejavovanie svojej individuality a jedinečnosti.

Pre toho, kto chce stvoriť svoj projekt v živote.


Pre tých, ktorí sa chystajú počať dieťatko. 

Pre všetkých rodičov, ktorí majú individuálne deti... 🙂


Pre vás všetkých, ktorých sem ťahá srdce.

Těším sa na vás 🙂

 


Prihlás sa

VIAC INFO K NÁPLNI SEMINÁRA:

 Rozkódovanie vlastných limbických zápisov, ktoré bránili v prejavovaní individuality.

Každá účastníčka/ každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický zápis v oblasti individuality. Porozumieť jeho špecifikám a nájsť zákonitosti, ako sa daný zápis prejavuje v živote. Pochopiť prečo sa deje práve toto. Prestať sa tým obviňovať z neschopností, chýb atd. Nastolíme zmierenie so svojím doterajším konaním prostredníctvom hlbokého porozumenia koreňom svojho jednania... 


Prepis limbického zápisu individuálnou cestou.

Prepis individuálnou cestou je pokročilá technika práce s limbickým zápisom.

Prepis limbického zápisu na tejto úrovni je individuálny, osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok. Vytvárame novú cestu v mozgu na všetkých úrovnia bytia a všetkých troch úrovniach mozgov. Tým si umožňujeme vo svojom živote po ZnovuZrození konať inak : tvorivo, spontánne a s radosťou. Zmýšľať inak o sebe, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté, nekomfortné situácie.

Trvalá zmena konania a návykov

Posledné štádium seminára bude naučiť sa, ako v živote používať nový limbický zápis. Ako cez neho púšťať energiu a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí, a prelomiť iluzórne predstavy o živote. Tieto ilúzie vytvárajú blokujúce presvedčenia, stagnáciu energie, strach a choroby. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtierané do podvedomia od prvých okamihov života.
Naučíte sa, ako slobodne kráčať životom po ZnovuZrodení svojej Individuality.

Ho´oponopono v praxi a Kvantová inteligenicia

Pochopíte skryté tajomstoí Havajského učenia srdca a Kvantovej inteligencie.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako zaobchádzať s nepríjemými emóciami, situáciami. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi vo všetkých oblastiach každodenného života.

Pobyt bez mobilov

V priebehu všetkých mojich seminárov sa vypínajú mobily na celú dobu pobytu. Nepoužívame notebooky, tablety ani iné elektronické zaraidenia. Budeme plne ponorení do práce a do svojho vnútorného sveta.

        

Prihlás sa

Těším se na vás.

S láskou
Zuzana Hozhoni

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video