transformatívny seminár - Prepis Limbického zápisu

ZnovuZrodenie

Tvorivosti, Radosti , Spontánnosti 

1. certifikovaná lektorka Prepisu limbického záznamu v ČR a SR / Mgr.art Zuzana Hozhoni

 Bratislava
2.-3.5.2020

Intenzívná práca s tvojím Limbickým odtlačkom na danú tému.

"Spontánne cítenie + Tvorivé jednanie = Radostný život" Z.H.

Prihlásiť sa

Max. počet účastníků 15

Všetky potrebné informácie k semináru nájdeš v prihláške.

Stručný popis 

Tvoje tienisté stránky sú tie, ktoré nevyužívaš naplno pre svoje dobro. 

Nechceš, aby ich okolie vnímalo ako tvoju súčasť. Naučili Ťa hanbiť sa za ne. Chceš ich "vyřešiť".

Pre šťastný život potrebuješ tajomstvo svojích tieňov, ale nemáš k ich esencii prístup, pretože ich zatlačuješ do úzadia.

Je to pochopiteľný prístup, pretože všetci chceme byť milovaní. A tak sa vyhýbame tomu, čím by sme lásku odpudili.

Ale tiene v nás žijú a raz za čas vybublajú von.

Čo s tým?

Tiene vznikají špecifickým spôsobom v kódovacom období ( počatie - pôrod - detstvo )

Tento seminár ponúka rozkľúčovanie Tvojho limbického záznamu tieňov.

Tak, že po prepise, dokážeš žiť naplno, bez strachu sa prejaviť.

Naučíš sa, ako zlúčiť svoje svetlé aj tienisté stránky. Pochopíš prečo to v živote potrebuješ a načo.

Tvorivosť - Radosť - Spontánnosť  sa nemôžu prejevovať tam, kde je Hanba a Strach.

Keď sa hanbíš, nemáš radosť zo seba . A tak nemôžeš spontánne tvoriť svoj radostný život.

Po seminári to bude inak 🙂

Prihlásiť sa

"Tam kde je radosť, tam je skutočné tvorenie. 

Kde je skutočné tvorenie, tam je skutočný život. 

Kde je skutočný život, tam je spontánnosť." Z. H. 

   

Vypočujte si moju reláciu ORNAMENT na témy TVORIVOSŤ, RADOSŤ, SPONTÁNNOSŤ

 

VÍCE K TÉMATŮM SEMINÁŘE:

Tvorivosť

Tvorivosťje naša základná schopnosť v živote, na ktorej stojí pocit uspokojenia a naplnenia z čohokoľvek. Potrebujeme ju používať celý život a každodenne, aby sme dokázali meniť seba a svoj život k lepšiemu.

Tvorivosť býva v rannom detstve zámerne potlačovaná, zahalená strachom a ostychom. Čo to je tvorivosť? Patrí tvorivosť len do sveta umelcov, architektov...? NIE. Tvorivosť je to, čím sme stvorení k obrazu božiemu. Tvoríme neustále, vedome aj nevedome. Len zrkadlenie vlastnej tvorby, ktoré prichádza zvonku nedokážeme niekedy rozkódovať správne, pretože žijeme v ilúzii. V tejto ilúzii je naša tvorivá sila prekrútená, ponížená a zosmiešnená. Takže sa vlastnej tvorivej sily radšej vzdávame a necháme rozhodovať iných. Nech to vyriešia tí múdrejší, tí erudovaní odborníci... Omyl.

Nikto a nič nemôže o tebe rozhodnúť lepšie než ty sama/sám.

Jedine Ty skutočne vieš čo, kedy, ako a s kým je pre teba to správne.

Ako deti tvoríme neustále a prirodzene – neučíme sa to. Vieme to prirodzene.

Pokiaľ túto silu v sebe nevieme objaviť, alebo sa jej bojíme, tak len preto, že sa s ňou spája bolesť z potlačenia a poníženia.
To, čo sa ako deti učíme, ako spoznávame samých seba v reakciách okolia na naše tvorenie, nápady a akcie. Svoje aj cudzie hranice, dôsledky a následky svojho tvorenia a zodpovednosť. Práve to sú oblasti, kde sú potrební rodičia a poprípade ďalší uvedomelí dospelí (učitelia, lekári...), ktorí týmto obdobím dokážu dieťa viesť s úctou, láskou, jasnosťou a otvorenou mysľou, srdcom a intuíciou. Je potreba, aby rodič vnímal svoje dieťa, nie len ako vyvýjajúceho sa malého človeka, ale tiež ako dušu, ktorá tu má svoje špecifické poslanie. K jeho naplneniu potrebuje individuálne podmienky. Nie vždy sa tieto podmienky zhodujú s predstavami rodiča o živote dieťaťa. Na predstavách rodičov o živote dieťaťa nezáleží. Sú to ilúzie vychádzajúce z nepravého ja. Dieťa sa im skôr alebo neskôr aj tak vyšmikne a ešte bude na svojich rodičov naštvané, že ho tlačili niekam, kam nechcelo a nevnímali jeho prirodzené talenty...

Radosť

je odpověď na otázku, ktorá vám práve prišla na myseľ. A to je táto otázka: "Ako to rozpoznať?" 

Odpveď znie: "Podľa radosti. Tam kde je radosť, tam je skutočné tvorenie."

Tam, kde je skutočné tvorenie, tam je skutočný život. Kde je skutočný život, tam je spontánnosť. 

Jednoduché, nie? Ano, keď  sme vnímaní a podporovaní v nasledovaní svojej radosti, tak to jednoduché je. Nie je, keď sme v detstve příliš skoro zahrnutí „musmi a povinnosťami, ktoré je potreba urobiť skôr, než budeme mať radosť...“ 

Omyl! Energie máme na každý deň určité množstvo a posilujeme to, čomu túto energiu dávame. Pokiaĺ budeme preferovať povinnosti pred radosťou, tak tie povinnosti samozrejme rozkvitnú a bude ich stále viac. Pokiaľ ale dávame prednosť radosti, tak aj tie povinnosti zvládneme včas a s radosťou. Túto rovnicu asi každý pozná, ale dať to do praxe, to je iný oriešok. Prečo to nejde? Ako to urobiť? Tomu sa venujeme na seminári...

 

Spontánnosť

je ďalšia kvalita, na ktorú už tisícročia prebieha honba. Nehanbite sa za to, že ste málo spontánni. To sa môžeme hanbiť všetci a nikam to nevedie. Kde by ste túto kvalitu rozvinuli a uplatnili? V civilizáci a technokratickej spoločnostii nemá spontánnosť veľa priestoru. Ani na pieskovisku ste nesmeli byť spontánni... všade niečo hrozilo... A pokiaľ sa niečo za spontánnosť prehlasuje, tak je to často zámena s extrovertnosťou, alebo hystériou...

Čo to je zdravá spontánnosť? Prečo po nej tak prahneme a fascinuje nás? Pretože je spojená s prejavením prítomného okamihu tak, ako ho v sebe máme – bez príkras, alebo filtrov. A to je jedinečný koktail, ktorý je fascinujúci, zasahujúci a úderný. Moment, kedy je nás skutočne vidieť absolutne v prejavení. To sa len tak nevidí. A pokiaľ ano, tak nás ten zážitok hlboko zasiahne a chceme to „dokázať“ tiež.
Vieme to, len sme boli v minulosti mnohokrát zastavení...

Na seminári sa ZnovuZrodím Tvorivosť a s radsoťou sa znovu rozbehneme do spontánneho jednania.

Prihlásiť sa

Čo Ťa na seminári čaká?

Rozkódovanie vlastných limbických odtlčkov, ktoré bránili v prežívaní radosti, spontánnosti a tvorivosti.

Každá účastníčka/ každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický odtlačok v oblastiach tvorenia, radosti, spontánnosti. Porozumieť jeho špecifikám a nájsť zákonitosti, ako sa daný odtlačok prejavuje v živote. Pochopiť PREČO sa deje práve to, čo sa deje. Prestať sa obviňovať z neschopností, chýb atd. Namiesto toho nastoliť zmierenie so svojím doterajším konaním prostredníctvom hlbokého porozumenia a prežitkov koreňov svojho chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučit sa jednať po novom – v súlad so svojím srdcom a intuíciou.

Prepis limbického odtlačku.

Rozpoznané limbické odtlačky sú krásný materiál pre prácu na sebe. Prepis limbického odtlačku je osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú neurónovú cestu v mozgu na všetkých úrovniach bytia a troch úrovniach mozgu. Tým si umožňujeme vo svojom živote po ZnovuZrodení konať inak : tvorivo, spontánne a s radosťou. Zmýšľať o sebe inak, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté a nekomfortné situácie. Prepísať svoje odtlačky tak, aby nás v ďalšom živote podporovali na ceste radostnej tvorivosti.

Trvalá zmena svojho chovania a návykov

Posledné štádium seminára je venované možnosti naučit sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtlačok, ako cez neho púšťať energiu a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžieb svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí, a prelomenie iluzórnych paradigiem a predstáv o živote. Tieto ilúzie vytvárajú blokujúce presvedčenia, stagnáciu energie, strach a choroby. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtlačované do podvedomia od prvých okamihov života.

Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Spontánne cítenie + Tvorivé jednanie = Radostný život

To sú dva základné stavebné kamene v radostnom živote. Jednanie u muža a cítenie u ženy sú od malička domestikované a navigované do sfér strachu z prejavenia sa. Ďalej strachu z trestu, neúspechu, poníženia, neprijatia, zosmiešnenia, podhodnocovania atd. Vďaka tomuto vplyvu nastane zdržanie medzi pravdivým impulzom a schopnosťou nasledovať tento impulz vo forme vyjadrenia sa. V tomto zdržaní, (ktoré má individuálne dlhé trvanie), je pravdivý impulz znásilnený a prekrútený. Je prekrútený práve presvedčeniami a pravidlami strachu. Vzniká tým rozpor medzi prvotným čistým impulzom, ktorý dostávame a schopnosťou prejaviť ho v danej čistote... 

Tomuto rozporu a jeho rozuzleniu sa budeme venovať na seminári.

Cesta od strachu k slobode = cesta tvorivej bytosti k radosti

V našom mozgu je zapísaná cesta od logického uvažovania k spontánnemu prejavu a späť. Je to pohyb energie od jednej mozgovej časti k druhej cez limbický mozog, kde na nás číhajú rôzne programy a domestikátory. Vďaka nim sa dokážeme zaseknúť v tvorivom procese, alebo hanbiť sa, mať strach a stiahnuté hrdlo keď sa máme prejaviť verejne. Máme strach voľne a slobodne sa prejavovať, pretože sme málokedy zažili podporu okolia v tomto ohľade. Pre prežívanie radosti, chuti žiť, byť vidieť a tvoriť, je nutné, aby sme túto cestu v mozgu poznali dobre a mali možnosť prechádzať ňou denne – inak povedané, aby sme boli slobodne spontánni denne.

Budeme sa na seminári tejto ceste venovať:)

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajomstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojich činov vzniknuté od počiatku vekov až po dnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v partnerstve a vo všetkých oblastiach každodenného života.

Pobyt bez mobilov

V priebehu všetkých mojich seminárov sa vypínajú mobily na celú dobu pobytu. Nepoužívame notebooky, tablety ani iné elektronické zariadenia. Budeme plne ponorení do práce a do svojho vnútorného sveta.

Těším se na vás.

S láskou

Zuzana Hozhoni

Prihlásiť sa

 

 

Moje relácie na danú tému :

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video