Online konzultace

Individuální podpora pro jednotlivce a páry na jejich cestě za proměnou svého života.

On line konzultaci se mnou si rezervujte, kdykoliv cítíte potřebu, volání...

Rezervace

Pro rezervaci termínu prosím vyplňte následující formulář.
Konzultace se mohou probíhat v pracovní dny i o víkendech.
Začátek konzultace může být v 8:00 nebo 9:00.
Délka dle potřeby.

Individuální Konzultace
=
 
Změna základních životních nastavení pro zkvalitnění života.

Co o mých konzultacích říkají...

Zdravím Zuzano po on line konzultaci.

Byla jste na mě zezačátku celkem hodná, resp. říkal jsem si, ok, vypovídám se a uvidíme co z toho bude.

Zajímavě ste se ptala... 

A jak čas postupoval a vy se přestávala ptát, a začala více mluvit...

Už jsem jen "zíral".

V závěřu jste mi řekla tolik věcí, charakterizujících můj život a jednání, že jsem prostě jen čuměl! A nestačil se divit.

Ještě jednou děkuji a přeji pěkný den.
Matěj
 

 

Jestli vás zajímá více informací, čtěte dál:

 

Jak vnímám klienty

Klienti vnímám jako vědomé bytosti, které na své cestě potřebují ujasnit směřování.
Znovu nalézt ztracenou půdu pod nohama, aby se mohli zase chopit utváření svého života.
 
Je to krásná práce s konkrétním nastavením, který klient sebou nese.
Těším se na vás, jste vítáni, ať se potýkáte s čímkoli. Všechno má řešení.

Více informací 

Na Zemi je spousta lidí, kteří jsou nadaní, obdarovaní speciálním talentem.
Sami to uvnitř cítí a chtějí svůj talent projevit, rozvinout a žít svoje životní poslání, ideální partnerský vztah...
Na této cestě se potýkají s mnoha překážkami, iluzemi a nejasnostmi, které vytváří limbický otisk.
Pracuji s limbickým otiskem.
 
Se systémem, který určuje naše základní životní nastavení.
Co to ve skutečnosti znamená?

Limbický otisk,

vzniká v období početí, prenatálního vývoje, porodu a několik let poté...
Vzniká v našem mozku tzv. Limbický otisk.
 
Je to naprogramování, které určuje naše základní nastavení.
Určuje směřování ve všech oblastech života – životní práce, vztahy, partnerství, intimita, sex...

Postupy které jsou bohužel považovány za běžné v tomto období, devastují jemnou úroveň napojení duše na svůj zdroj.

Tím vznikají jemná či větší traumata, bloky, bolesti, opakující se trápení ...

V životě se potkáváme se situacemi, které jsou pro nás náročné...

Emocionální stabilita je rozkolísaná, sebevědomí pokulhává, jistota taky a tělo tento rozhozený stav zrcadlí různými zdravotními neduhy.

Jaký přínos od terapií můžete čekat pro svůj praktický život?

Změny chování v každodennosti, změny reakce na určité podněty...
Změna ve vztahu sám/a k sobě.
Změny ve vztazích k jiným, např. rodiče, partner, děti..., vztah k penězům, k hojnosti,
Zbavování se závislostí různého druhu, změna vztahu k vlastnímu tělu a péči o něj...

Pro jednotlivce

Osobní konzultace - Transformativní a Léčivá
 
Osobní konzultace pro jednotlivce:
trvá 2 hodiny a stojí 4000 Kč / 160 Euro 
 
 

Konzultace - Transformativní a Podpůrná

Mezi osobní prací je možné mít podpůrné osobní konzultace prostřednictvím skypu - 60 minut - 2000 Kč / 80 Euro

Pro páry

Osobní konzultace - Transformativní a Léčivá
 
Osobní konzultace pro pár
1 hodina 3000 kč / 120 e
2 hodiny 6000 kč / 240 e
3 hodiny 9000Kč / 360 e
 
Vyberte si dle svých přání a možností...
 

Rezervace

Pro rezervaci termínu prosím vyplňte následující formulář.
Konzultace mohou probíhat v pracovní dny i o víkendech.
Začátek konzultace může být v 8:00 nebo 9:00.
Délka dle potřeby.
V průběhu tohoto času se obeznámím s vaším tématem, s jeho historií...máte možnost sdělit všechno, co chce ven. Najdeme kořen momentálního stavu, který vás trápí a na základě toho se rozhodnu pro patřičný přístup a postup, abyste dosáhli trvalých změn a zkvalitnili svůj život.
Frekvence opakování sezaní je daná vývinem situace, až do stabilizace vnitřního nastavení klienta. Je to individuální proces, který ctí každého člověka, jeho individualitu a trvá dle potřeby a možností. "Šiji" to pro vás na míru. 
Osobní konzultace - Transformativní a Léčivá
 
Osobní konzultace pro pár
1 hodina 3000 kč / 120 e
2 hodiny 6000 kč / 240 e
3 hodiny 9000Kč / 360 e
Párová konzultace trvá min. 3 hodiny, protože v průběhu tohoto času s párem už rovnou pracujeme na vylepšení dané, problematické situace.

Konzultace - Transformativní a Podpůrná

Mezi osobní prací je možné mít podpůrné osobní konzultace prostřednictvím skypu - 60 minut - 2000 Kč / 80 Euro

Tyto konzultace jsou zaměřené na vyjasnění, vyřešení momentálního stavu, který klienta trápí, neví si rady... Je to metoda, jak vás na cestě transformace podpořit. V průběhu léčení se vynořují různé stavy, kterými vás právě prostřednictvím osobní skype konzultace i na dálku provedu do bezpečí vaší vlastní síly.
Postup je jednoduchý: napíšete mi e-mail se žádostí o konzultaci a dohodneme termín a čas.

1)
Obeznámím s vaším tématem, s jeho historií...máte možnost sdělit všechno, co chce ven.
2)
Najdeme kořen momentálního stavu, který vás trápí a změníme ho.
2a) Dostanete praktické návody jak se svým limbickým zápisem zacházet, jak na základě toho se rozhodnu pro patřičný přístup a postup, abyste dosáhli trvalých změn a zkvalitnili svůj život.
3)
Frekvence opakování sezaní je daná vývinem situace, až do stabilizace vnitřního nastavení klienta.
4)
Je to individuální proces, který ctí každého člověka, jeho individualitu a trvá dle potřeby a možností. "Šiji" to pro vás na míru. 

Osobní  Přepis Limbického Otisku  

Rezervujte si celý, klidný den pro sebe.
Přepis je pro jednu osobu.
Čeká vás: individuální přepis vašeho limbického otisku
Přepis trvá 5 až 7 hodin. Stojí 12 000,-kč / 480 euro
Bližší info, a jak se připravit zašlu po objednání termínu.

Partnerský Přepis Limbického Otisku  

Rezrevujte si celý, klidný den pro sebe. Oba partneři.
Přepis je pro pár.
Čeká vás: přepis limbických otisků u obou partnerů a partnerské ladění
Přepis trvá 5 až 9 hodin. Stojí 25 000,-kč / 1000 euro
Bližší info, a jak se připravit zašlu po objednání termínu