O mne

Práci s ľuďmi, či už formou individuálnych sedení alebo  zážitkových seminárov sa venujem s prestávkami na Slovensku, v Anglicku a v Čechách 18 rokov.
Milujem prácu s energiou. Keď sa energia skupiny prečistí a dvíha. Keď všetko je možné a synergicky podporené každým z nás.Viesť semináre ma napĺňa, som obdarovaná nenaučiteľným talentom v transformatívnej práci a moja zodpovednosť rozvíjať tieto dary ma priviedla k seminárom. Má pre mňa obrovský význam takúto vysokú energiu spoluvytvárať,  šíriť a podporovať. 
 
A viem, že to je dôležité pre každého zúčastneného. 
Ďakujem učiteľom a sprievodcom na mojej ceste : moja Duša/ rodičia/rodina/ Niki Hozhoni/ Roman Kindl/ Moa/ Dr. Ihaleakala Hew Len/ Elena Tonetti/ Karl Grunick
/ Kimi Kousananda/ Orin/ DaBen/
Môj prístup a štýl práce sa vyvíja spolu so mnou. Čistením, dozrievaním a neustálym pátraním po tých najjednoduchších technikách, vďaka ktorým sa vraciam stále viac a viac sama k sebe. Prostredníctvom ktorých si rozpamätávam na svoju božskosť, celistvosť, divokosť, voľnosť, hravosť, uvoľnenosť, radosť a bezhraničné možnosti tvorenia. Rovnako vo svojej hereckej praxi (som profesne herečka) sa opieram o pravdivosť prítomného okamihu a čistotu, aby to čo dávam šlo priamo od srdca k srdcu. Dávam energiu tomu, čo podporuje pravdivosť, otvára srdce a čistí staré brzdiace vzorce. O tomto je v skratke moja práca na seminároch, na javisku a rovnako aj v prírode pri tvorení jedlého raja 🙂
To, o čo sa delím na seminároch praktikujem vo svojom živote. 

"Osobný rast je pre mňa prirodzený tak, ako dýchanie."

Mgr. art Zuzana Hozhoni