Transformativní, zážitkový seminář - přepis Limbického otisku

ZnovuZrození Individuality

1. certifikovaná lektorka Přepisu limbického záznamu v ČR a SR 

Mgr.art Zuzana Hozhoni

Praha

23. - 24. 3. 2019
víkend

 

Individualita je nepohodlná, provokující a přináší výzvy pro všechny.
Má ji v sobě každý.


Tento seminář je pro Tebe, kdo chceš uzdravit a podpořit projevování své individuality a jedinečnosti.

 

Pro Tebe, kdo se (ne)bojíš vstoupit do neznáma.

Budeme se zabývat tím, co je v Tobě individuální, co se nepodobá ničemu, co mají jiní a jak to mají jiní.

Prostor se otevře pro individuální práci s tvým strachem být sám/a sebou.

 

"Jsem čistě individuální a už mám z toho radost"

Přihláška

 

Cena: 4 500,- / pár: 8000,- 

Počet účastníků je omezený.

Skupina je komorní se zaměřením na individuální práci s každým klientem.

 

seminář se koná jenom jednou v roce na daném místě

 

Na semináři se můžeš těšit na:

Na tomto semináři pracujeme s limbickým otiskem individuality. 

Se systémem který limituje tvoji schopnost být sám/a sebou, řídit se svým nitrem a důveřovat mu.

 

Po semináři se můžeš těšit na:

Po přepisu Limbického otisku individuality se budeš více řídit sám/a sebou. Více důvěřovat svému nitru a věřit si.

Vnímat a dávat váhu svým potřebám. Umět je lépe vyjádřit. 

Současně respektovat i potřeby jiných, stejně jako svoje. Nestavět jedny nad druhé, ale dokázat najít soulad.

 

OTÁZKY PRO TEBE:

Do jaké míry jsi schopná/ý zohlednit při rozhodování svoje skutečné potřeby? 

Do jaké míry máš odvahu dávat svým individuálním potřebám váhu a stojíš si za nimi, i když se zdají být nevhodné?

Do jaké míry důvěřuješ svému vnitřnímu světu?

 

Přihláška

 


Zaposlouchejte se do mojí relaceORNAMENTna témaINDIVIDUALITAVÍCE INFO K TÉMATU SEMINÁŘE:

To, co je individuální a jiné, než běžné, je moc potřebné pro vývin a transformaci všech bytostí.

Svět spěje k bodu, kdy kolektivní není víc než individuální. Tisíciletí jsme utvářeli společnosti, kde se individuální podřizovalo kolektivnímu. Pořád žijeme v této společnosti a na buněčné úrovni ctíme danou hierarchii.Souběžně jsme také v období, kdy se přelíná začátek nové éry lidstva. Kdy to, co je individuální a jiné, než běžné, je moc potřebné pro vývin a transformaci všech bytostí.
Co tím myslím?

V každém z nás je složka, která je individuální, která má schopnost a touhu dělat věci a žít jinak než je běžné. Ve větší, či menší míře. 
Tato složka a její směřování je důležité. Když se totiž individualita dostane k akci, vytváří nové přístupy a dává prostor změně.

Každý přicházíme na svět svým jedinečným způsobem – každý porod je unikátní a jedinečný proces.
Jsme rozdílní, někdo je více individuální a zcela se odlišuje od ostatních, kamkoliv přijde. Jiní jsou trochu odlišní a trochu stejní jako jiní. Odvaha žít svoji individualitu je v této době nesmírně důležitá pro posun celé planety a každého z nás.

Individualitu jsme pověsili na hřebík už v porodnici, kde se k porodu přistupuje jako k mechanickému zrodu dalšího novorozence – rychle a hlavně v mezích které známe. Máme omezené projevy své cesty už tady – u porodu – při té první a nejdůležitější cestě.

Dítě přátel se narodilo doma, v klidu, lásce a plné péči obou rodičů. Pokaždé když se tomu dítěti dívám do očí, tak jasně vnímám, jak nese plnou energetickou zprávu z místa, odkud se inkarnovalo. Jeho přítomnost je totální, tím že se narodil je zasvěcený pro svou misi tady na Zemi a moc dobře to ví. Jeho oči se neptají : „ Jak jsem se sem dostal. Co tady dělám?..." Ty ožehavé otázky, které mnoho lidí trápí bez ohledu na věk, pro něj nejsou zajímavé. Toto dítě věnuje plnou a celou svou energii šťastnému a zdravému životu. Je to krása a požehnání být s takovou bytostí.
A takto krásní jsme všichni.

 

Přihláška

Z mé mnohaleté praxe s lidmi i sama se sebou vím, že jsme předurčeni k tomu, abychom vytvářeli kvalitní život pro sebe i pro své blízké. Této své schopnosti se však vzdalujeme v přímé úměře s tím, jak je s námi zacházeno už před naším početím, při početí, v prenatálním období, při porodu, až do 11 let života = v kódovacím období.

Limbický otisk

V kódovacím období se odehrává ta nejdůležitěší část našeho života, kdy vzniká v mozku tzv. Limbický otisk. Je to naprogramování, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života – láska, hojnost, úspěch, štěstí, důvěra, tvořivost a zdraví, životní práce, vztahy, partnerství, intimita, sex... Pokud se podmínky v průběhu těchto pár let vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, bezpečí a láskyplné vedení, máme pak možnost v životě naplnit veškerý svůj potenciál.

Postupy které jsou bohužel považovány za běžné v tomto období, devastují jemnou úroveň napojení duše na svůj zdroj. Tím vznikají jemná či větší traumata oddělenosti, která pak ovlivňují naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.

Tak tomu je bohužel u drtivé většiny populace na celém světě. V životě se potkáváme se situacemi, které jsou pro nás náročné, emocionální stabilita je rozkolísaná, sebevědomí pokulhává, jistota taky a tělo tento rozhozený stav zrcadlí různými zdravotními neduhy. Na Zemi je spousta lidí, kteří jsou nadaní, obdarovaní speciálním talentem. Sami to uvnitř cítí a chtějí svůj talent projevit, rozvinout a žít svoje životní poslání, ideální partnerský vztah... na této cestě se potýkají s mnoha překážkami, iluzemi a nejasnostmi, které vytváří limbický otisk. 

Na tomto semináři pracujeme s limbickým otiskem individuality.
 Se systémem který limituje naši schopnost řídit se sebou - svým vnitrem a důvěřovat mu.

Co nás podporuje zevnitř?

Ve skutečnosti je rozhodující, jak se dokážeme podpořit zevnitř sami. Co v nás je stabilní. Co nás podporuje zevnitř, když procházíme bolestí, nebo jinou intenzivní zkušeností? Jak dokážeme skutečně cítit a projevovat lásku sami k sobě? Nakolik jsme se svou existencí smířeni a naladěni na svou životní misi?
Tato vnitřní stabilita vzniká spontánně v období naší přirozené závislosti na okolí. V období, kdy opravdu ty druhé potřebujeme k tomu abychom přežili a vyvíjeli se. A vzniká tím, jak je s námi zacházeno. Jak je nám naše láska zrcadlena. 

Dítě se rodí s přirozenou schopností milovat celý svět

To, co se učí, je milovat samo sebe. Míra a kvalita lásky, kterou bude v dospělosti považovat za oprávněnou pro sebe i pro druhé, je v přímé úměře s tím, co mu dává okolí. Hloubka vnímaní naší jinakosti a respekt k vlastnímu načasování, se kterou se setkáváme jako malé bytosti, plně závislé na rodičích, je rozhodující. Rozhodující pro to, do jaké míry budeme schopni při rozhodování zohledňovat své skutečné potřeby. Do jaké míry budeme mít odvahu dávat svým individuálním potřebám váhu a stát si za nimi, i když se zdají být mimo obecný proud. Do jaké míry budeme odvážně vycházet s novými podněty a nápady, vytvářet nové aktivity a formy životní práce, které ještě nikdo nezkusil...
Pokud ta láska kterou jsme byli vyživovaní byla spíše zaměřena na to, aby nás v nejlepším slova smyslu „ochránila“ před nástrahami individualismu, tak se takto podvědomě „chráníme“ nejspíš do dnešního dne. Znamená to že se řídíme spíš pokyny zvenku než ze svého nitra.

Individualita totiž není pohodlná pro okolí

Individualita je nepohodlná, iritující a provokující, přináší vnitřní výzvy pro každého zúčastněného. Ale my jsme podmíněni výzvy chápat jako nepohodlí a radši všechno „zamést pod koberec“, jen aby se neřeklo...

Když jsme byli malinkatí, tak se nás okolí snažilo při každé příležitosti zformovat do tvaru jaký se právě hodil: hodná holčička, odvážný chlapeček, šikovný spolužák, smělý bratr, špatný žák, správná holka. Pamatuju si jak jsem se snažila nacpat do formy „správné holky“. Nepodařilo se mi to, naštěstí 🙂

Netvrdím že můj život je perfektní, ani to, co dělám není perfektné. 
 Je to takové, jaké to je.

To co je podstatné je to, že mi to dělá radost 🙂

 
 

Přihláška

 

Generalizování je další velké úskalí naší doby. Jsme takoví a takoví a ne takoví a takoví. Máme životní styl, názory a hlavně se pořád snažíme být správně. Chceme zapadnout anebo se odlišit. Splnit očekávání projevené nebo tušené, strašně moc záleží co lidi řeknou a jak působíme... stavíme si klec sami.
Jsme naučení věci generalizovat = to co platí pro většinu by mělo platit i pro nás. To co pomáhá jednomu, má pomáhat i jinému. Léčebné postupy jsou generalizované, jako bychom byli všichni stejní. 
Nejsme. 
A víme to. Pořád dokola slyšíme: buď sám sebou... Co to ale ve skutečnosti znamenná?
Vyjadřování individuality přináší i svá úskalí. Individualita je nepohodlná, iritující a provokující, přináší vnitřní výzvy.

Pro koho je tento seminář vhodný? 🙂

Tento seminář je pro Tebe, kdo chceš podpořit projevování své individuality a jedinečnosti

Prostor se otevře pro náhled k tomu, co je to Tvoje jedinečné a své

Pro Tebe, kdo chceš opravdu na sobě zapracovat a mít odvahu být individuální

Tento seminář je pro Tebe, kdo chceš podpořit projevování své individuality a jedinečnosti

Pro Vás, kteří se chystáte počít děťátko, nebo jakýkoliv projekt ve svém životě

Pro těhotné i netěhotné ženy i páry, které se chtějí zbavit strachu z porodu

Pro Vás, rodiče, kteří máte individuální děti... 🙂

Pro Vás všechny, které sem táhne srdce

Těším se na vás

Přihlaš se

 

VÍCE INFO K NÁPLNI SEMINÁŘE:

 Rozkódování vlastních limbických otisků, které bránily v projevování individuality

Každá účastnice/ každý účastník bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk v oblasti individuality. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého dosavadního chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se svou individualitou.


Přepis limbického otisku - individuální cestou

Přepis limbického otisku individuality je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak. Smýšlet jinak o sobě, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na situace.

Trvalá změna svého chování a návyků

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle svých potřeb. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě. Naučíte se svobodně kráčet životem po ZnovuZrození své Individuality 🙂

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce.
Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech v každodenním životě.

Pobyt bez mobilů

V průběhu všech mých seminářů se vypínají mobily na celou dobu pobytu. Nepoužíváme notebooky, tablety ani jiná elektronická zařízení. Budeme plně ponořeni do práce a do svého vnitřního světa.

        

Přihlaš se

 
 
Těším se na vás.

S láskou
Zuzana Hozhoni

Vypočujte si moju reláciuORNAMENT na tému INDIVIDUALITA