Transformatívny seminár pre ženy, mužov aj páry

Prepis Limbického zápisu

ZnovuZrodenie do Lásky

Banská Bystrica
16. - 17. 2. 2019

víkend

Intenzívna práca s tvojím Limbickým odtlačkom na danú tému.

"To, ako rozumieme láske, je základný kľúč k životu.
Neviete kde začať riešiť svoj život?
Korene utrpenia sú v zápise Lásky v našej hlave.
Láska nie je romantický cit, alebo dobre predajný námet...

Skrz Lásku utvárame vlastné žitie.

Viac na seminári 🙂 Z.H. "

1. certifikovaná lektorka Prepisu limbického zápisu v ČR a SR

Cena: 170  / pár: 300 

kapacita max. 15 ľudí
Seminárov prepisu Limbického odtlačku sa môžete účastniť v ľubovoľnom poradí.

Všetky organizačné informácie nájdete v prihláške

Prihláška

„ Liečenie Pôrodu = Liečenie Zeme“

                                     Elena Tonetti

"Spôsob akým sa rodíme, je kľúčom ku kvalite nášho života.

Pôrod je prvá a zásadná cesta malého človeka, jeho prvý a veľký projekt.

Spôsob, akým pôrod človeka začne, ako prebieha a končí,

                                ovplyvňuje priebeh každého projektu tohoto človeka aj v dospelosti."                                                                                Zuzana Hozhoni

 


Transformatívny seminár pre jednotlivcov, páry aj tehotné ženy.
Seminár pre vás, ktarí viete, že láska je podstata všetkého a chcete túto podstatu vedome žiť.

Seminár " ZnovuZrodenie do Lásky" dáva priestor prežívať lásku v jej esenciálnej podobe.
Dáva priestor nájsť lásku v sebe a pestovať s ňou vzťah.


Prihláška


Viac o seminári:

Láske rozumie každý odlišne. To, ako si ju v živote predstavujeme, vysvetľujeme, ako sa jej snažíme rozumieť, to má súvislosť s prenatálnym obdobím našeho života a pôrodom. Láskou nie je myslený "len"vzťah dvoch ľudí, alebo vzťah k dieťaťu... 

Láskou je myslené ono súcno, ktoré všetko spája a v pravú chvíľu tiež rozpojuje.
Je to esencia, ktorá je pretváraná nami ľuďmi na miliardy spôsobov.

Väčšina ľudí žije v domnienke, že jasne vie čo je to láska.

Spôsob, ako rozumieme láske sa v nás tvorí od prvopočiatku našeho splodenia. Od zachvenia našich prvých buniek v tele vlastnej matky. 
Po tom ako sa vajíčko a spermia prepoja a skrz ich lásku rastie telo nového človeka.
Láska v ponímaní Limbického odtlačku je základná frekvencia s ktorou sa stotožňujeme v každom okamihu života.

Každý mozok má Lásku zapísanú inak.

 Neuronové prepojenia v mozgu sú ako vetvy stromov vzájomne prepojené, alebo nepropojené.

Tieto prepojenia navigujú naše myslenie a cítenie cez limbický zápis. 
Tým sa formuje naša osobnosť. 
Utvárame tak krok po kroku svoje bytie. 
Niekedy aj proti svojím prianiam a predstavám. 

Láska môže byť zapísaná aj negatívne, deštruktívne...akokoľvek.

Mozog má tento zápis uložený a prepojený na viac než jednej úrovni.

V praxi to znamená, že pochopenie je prvým, ale nie finálnym krokom ku zmene.

Ku skutočnej zmene je potreba, aby všetky časti mozgu dostali  informáciu zapísanú v určitý okamih, 
špecifickým spôsobom.
Prepis Limbického odtlačku toto umožňuje. 
Prenastavenie Lásky na všetkých úrovniach mozgu prináša skvalitnenie života.

Lásku nevnímame všetci rovnako. 

Mnoho sklamaní a zlomených srdcí vzniká práve z domnienky, že tí druhí vnímajú Lásku presne tak ako my. Nie je to tak. 
Prečo?
Pretože v každom z nás je láska zapísaná inak. Spôsob ako vnímame, definujeme a tvoríme lásku vzniká v období prenatálneho vývoja, pôrodu a „externého tehotenstva“. Je to mechanizmus zápisu limbického odtlačku. Tento mechanizmus vytvára našu realitu aj navzdory tomu, čo vedome chceme tvoriť a čo si v živote prajeme dosiahnuť. Čokoľvek sa v tomto období zapíše ako láska, je ako „láska“ chápané. Aj utrpenie, stres, nezáujem, nerozhodnosť, odmietánie, nedostatok.... aj  toto sa v našej realite môže zhmotňovať ako Láska. Tieto odtlačky vytvárajú našu realitu a pochádzajú práve z obdobia, na ktoré sa väčšinou pamätáme.

Znie to paradoxne, ale životné príbehy tento fakt potvrdzujú. Zo zdanlivého nepochopiteľného dôvodu sa toto utrpenie opakuje aj vo vzťahoch v zamestnaní, s partnerom,......

Civilizovaná bytosť má strach, že nie je dosť dobrá taká aká je a bude odmietnutá, porovnávaná, kritizovaná, podvedená, zradená, ponížená, opustená....


Tento stav pochádza z obdobia zrodu a nedá sa od neho nikam uniknúť, pretože je to odtlačok a úplne jasne zaplavuje život strachom. 
Je ale šanca s tým pracovať a meniť a transformovať na všetkých 3 úrovniach mozgu - Prepis Limbického odtlačku.
Máte túto možnosť na seminári.

Láska je veľká téma našich životov a práve jej sa budeme venovať do hĺbky, pretože pokiaľ v sebe vytvoríme priestor pre túto božskú esenciu a venujeme jej pozornosť, tak prestupuje všetky oblasti našeho života. 
Po seminári už nie je sebaláska len pojem, ale realita.

To isté platí o láske k svojmu životu, tělu, bytiu, partnerovi, deťom, rodičom, práci, k ľuďom, k situáciám, jednoducho potom 
je láska skutočne všade:)

Kto hľadá, ten musí pokračovať v hľadání, pokiaľ nenájde. 
Hľadanie je osudovosť, nachádzanie je osud. 

Prihláste sa

Čo vás na seminári čaká?

Rituál ZnovuZrodenia 

Budeme sa venovať svojmu vlastnému pôrodu a jeho prepisu na všetkých úrovniach mozgov, tak aby tento dôležitý okamih vašeho života vytváral pevnú základňu pre láskyplný život - váš aj vašich potomkov. Pozrieme sa na to, ako pôrod ovplyvňuje našu kapacitu lásku prijímať a dávať. 
Čaká vás niekoľko komplexných postupov, vďaka ktorým sa váš zrod stane novou a skutočnou realitou pravej Lásky!

Práca s najrannejším zápisom Lásky vo vašom limbickom systéme. 

Prenatálne obdobe tvorí niekoľko mesiacov vývoja v tele biologickej matky. V priebehu tohoto času sa vibračne stretávame so svetom a s veľkým počtom situácií, ktoré nás ovplyvňujú. Niekoľko štádií interného tehotenstva hrá významnú rolu v priebehu celého života človeka. 
Prepis prenatálneho obdobia umožňuje zmeniť zdanlivo "nezmeniteľné", hlboké návyky a tendencie v živote smerom k Láske.

Rozpoznanie a dekódovanie svojho limbického odtlačku

Každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický odtlačok Lásky. Porozumieť jeho špecifickosti a nájsť zákonitosti, ako sa daný odtlačok prejavuje v živote. Pochopiť PREČO sa to deje. Prestať sa obviňovať z neschopností, chýb atd. Miesto toho nastoliť zmierenie so svojím doterajším konáním prostredníctvom hlbokého porozumenia a prežitkov kořeňov svojho cítenia a chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučit sa jednať po novom – v súlade so skutočnou definíciou Lásky.

Prepis limbického odtlačku pôrodu a prenatálneho obdobia. 

Rozpoznané limbické odtlačky sú krásny materiál pre prácu na sebe. Prepis limbického odtlačku je osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú cestu v mozgu na všetkých úrovniach bytia a všetkých troch úrovniach mozgov. Tým si umožňujeme konať inak vo svojom živote po ZnovuZrození. Zmýšľať inak o sebe aj o svete, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté a nepríjemné situácie. Prepísať svoje odtlačky tak, aby vás v ďalšom živote podporovali.

Trvalá zmena svojho chovania a návykov

Posledné štádium seminára je naučiť sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtlačok, ako ho používať a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžieb svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí a prelomiť iluzórne paradigmi a predstavy o živote. Tieto ilúzie vytvárajú blokujúce presvedčenie, stagnáciu energie, strach a choroby. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtlačované do podvedomia od prvých okamihov života.
Naučíte sa, ako slobodne kráčať životom po ZnovuZrodení.

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajomstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojích činov vzniknuté od počiatkov vekov až po dnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v partnerstve a vo všetkých oblastiach v každodennom živote.

Pobyt bez mobilov

V priebehu všetkých mojich seminárov sa vypínajú mobily na celoú dobu pobytu. Nepoužívame notebooky, tablety ani iné elektronické zariadenia. Budeme plne ponorení do práce a do svojho vnútorného sveta.

          


Prihláste sa

Teším sa na vás.

S láskou
Zuzana Hozhoni

 

 

Vypočuj si moju reláciu ORNAMENT 11 na tému Limbický otisk a Láska:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video