Transformativní seminář pro ženy, muže i páry

Přepis Limbického otisku 

ZnovuZrození do Lásky

Praha

25. - 26. 1. 2020
víkend

Intenzivní práce s tvým Limbickým otiskem na dané téma.

"To, jak rozumíme lásce, je základní klíč k životu.
Nevíte kde začít řešit svůj život?
Kořeny utrpení tkví v zápisu Lásky v naší hlavě.
Láska není romantický cit, nebo dobře prodejný námět...

Skrze Lásku utváříme vlastní žití.

Více na semináři 🙂 Z.H. "

1. certifikovaná lektorka přepisu limbického otisku v ČR a SR

Cena: 4500,- / pár: 8 100,- 

kapacita max. 15 lidí

všechny organizační info najdete v přihlášce

Přihláška

"Léčení porodu = Léčení Země"   Elena Tonetti

" Způsob jakým se rodíme, je klíčem ke kvalitě našeho života.

Porod je první a zásadní cesta malého člověk, jeho první a velký projekt.

Způsob jakým porod začne, jak probíhá a končí ovlyvňuje průběh každého projektu tohoto člověka i v dospělosti."   Zuzana Hozhoni


Transformativní seminář pro jednotlivce, páry i těhotné ženy.
Seminář pro vás, kteří víte, že láska je podstata všeho a chcete tuto podstatu vědomě žít.

Seminář " ZnovuZrození do Lásky" dává prostor prožívat lásku v její esenciální podobě.
Dává prostor najít lásku v sobě a pěstovat s ní vztah.


Více o semináři:

Lásce rozumíme všichni odlišně. To, jak si ji v životě vykládáme, překládáme, jak se domníváme, co co znamená, to má souvislost s prenatálním obdobím našeho života a porodem. Láskou není myšlen jenom vztah dvou lidí, nebo vztah k dítěti... 
Láskou je myšleno ono jsoucno, které všechno pojí a v pravou chvíli taky rozpojuje. 
Je to ta samá energie přetvářena námi lidmi na miliardy způsobů.

Většina lidí žije v domnění, že jasně ví co je to láska.

Způsob, jak rozumíme lásce se v nás tvoří od prvopočátku našeho zplození. Od zachvění našich prvních buněk v těle vlastní matky. 
Po tom, co se vajíčko a spermie propojí a skrze jejich lásku roste tělo nového člověka.
Láska v pojímání Limbického otisku je základní frekvence se kterou se ztotožňujeme v každém okamžiku života.

Každý mozek má Lásku zapsanou jinak.

Neuronová propojení v mozku jsou jako větve stromů vzájemně propojená, nebo nepropojená.

Tyto propojení navigují naše myšlení a cítění přes limbický zápis. 
Tím se formuje naše osobnost. 
Utváříme tak krok po kroku své bytí. 
Někdy i proti svým přáním a představám. 

Láska může být zapsaná i negativně, destruktivně...jakkoliv.
Mozek má tento zápis uložený a propojený na více než jedné úrovni.

V praxi to znamená, že pochopení je prvním, ale ne finálním krokem ke změně.

Ke skutečné změně je potřeba, aby všechny části mozku dostali  informaci zapsanou v určitý okamžik, specifickým způsobem.

Přepis Limbického otisku toto umožňuje. 
Přenastavení Lásky na všech úrovních mozku přináší zkvalitnění života.

Lásku nevnímáme všichni stejně. 

Mnoho zklamání a zlomených srdcí vzniká právě z domněnky, že ti druzí vnímají Lásku přesně tak jako my. Není to tak. 

Proč?

Protože v každém z nás je láska zapsaná jinak. Způsob jak vnímáme, definujeme a tvoříme lásku vzniká v období prenatálního vývoje, porodu a „externího těhotenství“. Je to mechanizmus zápisu limbického otisku. Tento mechanizmus vytváří naši realitu i navzdory tomu, co vědomě chceme tvořit a čeho si v životě přejeme dosáhnout. Cokoliv se v tomto období otiskne jako láska je jako „láska“ chápána. I utrpení, stres, nezájem, nerozhodnost, odmítání, nedostatek.... i  toto se v naší realitě může zhmotňovat jako Láska. Tyto otisky vytváří naší realitu a pocházejí právě z období, na které si povětšinou nepamatujeme.

Zní to neuvěřitelně paradoxně, ale životní příběhy tento fakt potvrzují. Ze zdánlivě nepochopitelného důvodu se toto utrpení pak opakuje v zaměstnání, s partnerem, ve vztazích......

Civilizovaná bytost má strach, že není dost dobrá taková jaká je a bude odmítnuta, porovnávána, kritizována, podvedená, zrazená, ponížená, opuštěná....

Tento stav pochází z období zrodu a nedá se od něj nikam uniknout, protože je to otisk a zcela jasně zaplavuje život strachem. 

Je ale šance s tím pracovat i měnit a transformovat na všech 3 úrovních mozku - Přepis Limbického otisku.
Máte tuto možnost na semináři.

Láska je veliké téma našich životů a právě této kvalitě se budeme věnovat do hloubky, protože pokud v sobě vytvoříme prostor pro tuto božskou esenci a věnujeme jí pozornost, tak prostupuje všechny oblasti našeho života. 

Po semináři už není sebeláska jenom pojem, ale realita. 

To samé platí o lásce ke svému životu, tělu, bytí, partnerovi, dětem, rodičům, práci, k lidem, k situacím, prostě pak láska je opravdu všude:)

Kdo hledá, ten musí pokračovat v hledání, dokud nenajde. 
Hledání je osudovost, nacházení je osud. 

Přihlaste se

Co vás na semináři čeká?

Rituály ZnovuZrození.

Budeme se věnovat svému vlastnímu porodu a jeho přepisu na všech úrovních mozků, tak aby tento veledůležitý okamžik vašeho života vytvářel pevnou základnu pro láskyplný život - vás i vašich potomků. Podíváme se na to, jak porod ovlivňuje naši kapacitu lásku přijímat a dávat. 
Čeká vás několik komplexních postupů, díky kterým se váš zrod stane novou a skutečnou realitou pravé Lásky!

Práce s nejranějším zápisem Lásky ve vašem limbickém systému

Prenatální období tvoří několik měsíců vývoje v těle biologické matky. V průběhu tohoto času se setkávame nepřímo se světem a s velkým počtem situací, které nás ovlyvňují. Několik stadií interního těhotenství hrá významnou roli v průběhu celého života člověka. 
Přepis prenatálního období umožňuje změnit zdánlivě "nezměnitelné", hluboké návyky a tendence v životě směrem k Lásce.

Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku

Každý účastník bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk Lásky. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého cítění a chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se skutečnou definicí Lásky.

Přepis limbického otisku

Rozpoznané limbické otisky jsou krásný materiál pro práci na sobě. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak. Smýšlet jinak o sobě i o světě, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly.

Trvalá změna svého chování a návyků

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě, kterými nás záměrně krmí už staletí. Tyto iluze pak vytvářejí blokující přesvědčení, stagnaci energie, strach a nemoci. Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávány do podvědomí od prvních okamžiků života.
Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Ho´oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce.
Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech v každodenním životě.

Pobyt bez mobilů

V průběhu všech mých seminářů se vypínají mobily na celou dobu pobytu. Nepoužíváme notebooky, tablety ani jiná elektronická zařízení. Budeme plně ponořeni do práce a do svého vnitřního světa.

        

Přihláška

Těším se na vás.
S láskou
Zuzana Hozhoni

 

 

Vypočuj si moju reláciu ORNAMENT 11 na tému Limbický otisk a Láska:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video