Transformatívny seminár pre mužov - prepis Limbického odtlačku

Čiste mužská skupinu pre prácu na vnútornom posune uvedomelých mužov.

ZnovuZrodenie Muža v partnerstve

18.- 22. 11. 2020

Vysoké Tatry

streda 17h až nedeľa 17/18h

1.certifikovaná lektorka Prepisu limbického zápisu v ČR a SR / Mgr.art Zuzana Hozhoni

 

Všetky organizačné informácie vrátane ceny a navigácie na miesto nájdeš v prihláške.

Prihlás sa

 

Tento seminár je pre mužov, ktorí majú odvahu naučiť sa nasledovať svoje srdce.

Seminár pre mužov žijúcich vo vzťahu, alebo po funkčnom vzťahu túžiaci.

Seminár je zameraný na pochopenie a zažitie princípov mužskej a ženskej energie v partnerstve
Na ich zlúčenie a súlad.
Prepísanie limbických záznamov brániacich mužovi v chopení sa svojej skutočnej mužskej sily v partnerstve. 
Prepísanie limbických záznamov, ktoré bránia mužovi plne prijať ženu. 
Rešpektovať plne seba aj ju.

 

Prečo seminár pre mužov vedie žena? 
Tento seminár vznikol ako reakcia na opakované impulzy mojich kurzantov k tomu, aby som otvorila čiste mužskú skupinu pre prácu na vnútornom posune uvedomelých mužov.
Tu je. Už opakovane. 

Buďte vítaní - muži s gurážou nechať sa viesť ženou 🙂

 

Všetky organizačné informácie vrátane ceny a navigácie na miesto nájdeš v prihláške.

Prihlás sa

 

 


Muži sú úchvatné stvorenia, absolutne odlišné od žien a iných druhov žijúcich na Zemi
Chovám k vám hlbokú úctu, ktorá mi nebola daná do vienka. Naopak, vyrastala som v obklopení mužskej agresivity a neistoty na jednej strane, ženskej nenávisti a starchu z mužov na strane druhej. Bol to výborný základ k tomu aby som dokonale poznala vzájomné konflikty medzi ženou a mužom. Ich nedorozumenia, boje, hádky, nenávisť, lásku a nenaplnenú túžbu žiť spolu šťastne. Využila som tento skvelý základ k tomu, aby som sa ku kľúču šťastného partnerstva dopracovala krok za krokom "sama".

Byť rešpektuplným a rešpektovaným mužom
Muž je ten, kto vytvára pre ženu prostredie a rámec vzťahu.
V tomto priestore se ona môže plne vnímať a zisťovať, či ju naplňuje prijímanie láskyplných prejavou práve od tohoto muža. 
Muž vďaka svojej aktivite zisťuje, či ho do hĺbky naplňuje dávanie pozornosti a prejavou lásky práve tejto žene.
Alchýmia partnerstva pokračuje ďalej aj v ďalších fázach vzťahu.
Viac na seminári.

Tento seminár je pre mužov ktorí:
- skutočne chcú žiť harmonický vzťah so ženou
- majú odvahu prekročiť zónu svojho pohodlia a naučiť sa dôverovať žene v sebe
- majú povedomie o tom, že žena je iný ľudský druh a život s ňou obnáša výzvy
- ktorí vnímajú potrebu vnútorného posunu

Muži vo vzťahoch je úplne iná téma než ženy vo vzťahoch

Je skvelé, keď si partneri vyjasnia tieto témy v separovaných skupinách rovnakého pohlavia. Získajú tak istotu a orientáciu vo vzájomných roliach a v tom, akú zodpovednosť kto nesie. Korene utrpenia siahajú do rodinných modelov rôzneho stupňa nefunkčnosti. Rodina má na dieťa obrovský vplyv. V dospelosti človeka sa často stáva, že v snahe vytvoriť funkčný vzťah s milovanou bytosťou naráža na bariéry. Sú to vzorce rodinných modelov a paradigmiem o mužskom, ženskom a partnerskom fungovaní. Tieto vplyvy sú silnejšie, než si uvedomujeme. Každodenný stres nedovoľuje vnímať sa do hĺbky, skutočne vystihnúť podstatu opakujúcich sa problémov a strastí... ani nastoliť funkčnú a stabilnú zmenu. 
Zmena je možná:)

Prihlás sa

Na to je tu tento seminár a ponúka:

Rozpoznanie a dekódovanie vlastného limbického odtlačku

Každý účastník bude mať možnosť otvoriť konkrétne svoj limbický odtlačok v partnerských vzťahoch. Porozumieť jeho špecifikám a nájsť zákonnitosti, ako sa daný odtlačok prejavuje v jeho živote. Pochopiť PREČO se to deje. Prestať sa tým obviňovať z neschopností, chýb atd. Miesto toho nastoliť zmierenie so svojím doterajším konaním prostredníctvom hlbokého porozumenia a prijatia koreňov svojho mužského chovania... Následne limbický odtlačok prepísať a naučiť sa jednať po novom – v súlade so svojím mužským srdcom.

Prepis limbického odtlačku

Rozpoznané limbické odtlačky sú krásny materiál pre prácu na sebe. Prepis limbického odtlačku je osobný, intenzívny a hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú cestu v mozgu na všetkých úrovniach bytia a všetkých troch úrovniach mozgov. Tým si umožňujeme vo svojom živote po ZnovuZrodení konať inak vo vzťahoch, zmýšľať inak o sebe aj o partnerke, cítiť, vnímať po novom a reagovať v živote inak na napäté a nekomfortné situácie vzniknuté v kontakte so ženou... Prepísať svoje odtlačky tak, aby Ťa v živote podporovali.

Zmena svojho chovania a návykov v partnerskej praxi

Posledné štádium seminára bude naučiť sa, ako v živote nasledovať nový limbický odtalčok, ako ho používať a dovoliť si tým žiť kvalitnejší život podľa túžieb svojho srdca. Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí, a prelomiť iluzórne paradigmi a predstavy o živote so ženou, ktorými sme zámerne kŕmení už stáročia. Tieto ilúzie potom vytvárajú vzťahy založené na vzájomnej závislosti, úniku, kontrole, neistote až arogancii. Tieto impulzy, zápisy a obrazy sú nám zámerne a násilne vtlačované do podvedomia od prvých okamžikov života.
Naučíte sa, ako slobodne kráčať životom po ZnovuZrodení.

Primárne jednanie a Primárne cítenie

To sú dva základné stavebné kamene vo vzťahoch. Jednanie u muža a cítenie u ženy sú od malička domestikované a navigované do sfér strachu z prejavenia sa. Strachu z trestu, neúspechu, poníženia, neprijatia, zosmiešňovania, podhodnocovania atd. Týmto vlplyvom nastane pauza medzi pravdivým impulzom a schopnosťou nasledovať tento impulz vo forme vyjadrenia sa. V tejto pauze, (ktorá je individuálne dlhá), je pravdivý impulz znásilňovaný a prekrútený. Je prekrútený práve presvedčeniami a pravidlami strachu, ktoré nám boli naimplantované do mysli v určitých štádiách vývoja, na ktoré si vedome už nepamätáme. Vzniká tým rozpor medzi prvotným čistým impulzom a schopnosťou sa v danej čistote prejaviť... Tomuto rozporu a jeho rozuzleniu sa budeme venovať na seminári.

Ho oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemstvo Havajského učenia srdca.
Naučíte sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojích činov vzniknuté od počiatku vekov, až po dnes. Tieto techniky vám budú skvelými pomocníkmi v partnerstve a vo všetkých oblastiach každodenného života .

Transformativní strava

Súčásťou seminára je špeciálna transformatívna strava, ktorá podporuje vnútorné procesy limbických prepisov.  

Po absolvovaní seminára budeš nový muž a tvoja žena to určite ocení.

Ženy sveta potrebujú rešpektuplných, silných a milujúcich mužov, 
ktorých ony prirodzene následujú, odovzdávajú sa im a plynú s nimi životom. 

Tak spoločne vytvárame nádherné miesto pre žitie na Zemi.

Prihlás sa

Těším sa na vás.
S láskou
Zuzana Hozhoni

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video