Transformatívny seminár pre mužov - prepis Limbického odtlačku

ZnovuZrodenie Muža


22. - 26.4. 2020

streda 17h až nedeľa 15/16h

Vysoké Tatry

Prepis Limbického odtlačku iba pre mužov

Prihlásiť sa

Tento seminár podporuje a znovunachádza mužskú silu.

Je zameraný na zažitie a praktikovanie princípov mužskej sily.

Seminár pre silných mužov.


Tento seminár je iba pre mužov, pretože mužský svet sa riadi inými zákonitosťami než svet ženský. 
Po svojich s
kúsenostiach s čiste mužskými skupinami musím povedať, že je to fascinujúci svet.
Posuny a zmeny ktoré sa odohrávajú v mužskej pospolitosti majú inú kvalitu než v zmiešaných skupinách. 
Keď vediem čiste mužskú skupinu, stávam sa " kanálom múdrosti a všeobjímající lásky", ktorý sprostredkováva poznanie, pochopenie, zmierenie a zmeny v citlivých oblastiach mužskosti. Je to pre mňa fascinujúca práca a teším sa na tých odvážnych mužov, ktorí sa do transformácie pustia aj tento rok.

certifikovaná lektorka s dlhoročnou praxou: Mgr.art Zuzana Hozhoni

Všetky organizačné informácie včetne ceny a navigácie na miesto nájdeš v prihláške.

Maximálne pre 15 mužov.

Prihlásiť sa


 

ZnovuZrodenie Muža
Každý z vás má svoju realitu a z nej vychádza individuálna cesta, ktorej cieľom je harmónia a celistvosť.

Byť šťastný je schopnosť, ktorú si osvojuješ medzi 9.a 14. rokom života sploužitím s rodičmi. 
Nie, nie je to súhra životných okolností, ktorá ťa robí šťastným. Byť šťastný je schopnosť, ktorú si sa (ne)naučil doma. Každopádne bez nej nedokážeš žiť spokojný život.

Môžu Ti v tom brániť "len" limbické otisky z ranného období tvojho života. 
Tento seminár je príležitosť rozepoznať ich a trvale zmeniť.

To sa udeje na seminári 🙂

Prihlásiť sa

Prečo seminár pre mužov vedie žena? 
Tento seminár vznikol ako reakcia na opakované impulzy mojich kurzantov k tomu, aby som otvorila mužské skupiny pre prácu na vnútorných posunoch uvedomelých mužov.
Tu je. Už opakovane. 

Buďte vitaní - muži s gurážou nechať sa viesť ženou 🙂

Muži, ste úchvatné stvorenia, absolutne odlišné od žien a iných druhov žijúcich na Zemi.
Chovám k vám hlbokú úctu. Ste potrební tu na Zemi. Vaša sila je dôležitá pre všetkých. 
Skutočná mužská sila vytvára stabilitu v mužovi samom, v rodine, aj v spoločnosti. Keď je muž stabilný, môže sa rozvíjať. 
Až vo svojej sile môže čeliť výzvam života. 

Keď muž nie je silný, tak výzvy vníma ako prekážky.

A akákoľvek nespokojnosť okolia s jeho výkonmi dopadá na citlivé pole jeho neistoty a pochybností o ňom samom. Uzatvára sa, alebo uniká. Ani jedno mu neprináša šťastie a úspech.

Cítí sa nedostatočný. Nemá čo dať. 
A tak sa jeho svet "zmenšuje", pretože muž dostáva od sveta len toľko, koľko mu sám ponúka.

 

Seminár je zameraný na pochopenie a zažitie princípov mužskej sily

Na ich uzdravenie a aktivovanie.
Prepísanie limbických záznamov, brániacich mužovi žiť svoju vlastnú silu. 
Prepísanie limbických odtlačkov, ktoré bránia mužovi plne prijať seba a svoju skutočnú silu. 
Ktoré bránia mužovi rešpektovať plne seba samého a otvoriť sa svetu.

Silným a rešpektuplným mužom si aj Ty
Viac na seminári

Prihlásiť sa

Tento seminár je pre Teba = muž, ktorý:
- chceš skutočne žiť svoju silu
- máš odvahu prekročiť zónu svojho pohodlia a naučiť sa dôverovať životu
- máš povedomie o tom, že korene dnešných problémov súvisia s minulosťou
- už nechceš obviňovať okolie zo svojich nezdarov
- vnímaš potrebu vnúotrného posunu

Zmena je možná:)

Na to je tu tento seminár a ponúka:

Rozpoznanie a rozkódovanie tvojho limbického záznamu

 Otvoríme aj tvoj limbický odtlačok mužskej sily. Porozumieš jeho špecifikám a nájdeš zákonitosti, akými sa prejavuje v tvojom živote. Pochopíš PREČO sa to deje. Prestaneš sa obviňovať a trápiť z neschopností a chýb. Zažiješ zmierenie so svojím konaním a nastolíš zmenu svojho mužského konania = jednať po novom = zo svojej mužskej sily.

Prepis limbického záznamu

Rozpoznané limbické odtlačky sú materiál na prepis. Prepis limbického záznamu je hlboko transformujúci zážitok, kde vytvárame novú neuronóvú cestu v mozgu. Tým si umožníš konať inak. Vnímať po novom. Po prepise máš možnosť žiť vo svojej sile. Tento život rozvíjať a konať inak v napätých a nekomfortných situáciách. Prepíšeš svoj odtlačok tak, aby ťa v ďalšom živote podporoval.

Zmena svojho chovania a návykov v praxi

Posledné štadium seminára je naučit sa, ako v živote následovať nový limbický odtlačok, ako ho používať?  Dôležitým krokom bude osvojenie si skutočných zákonitostí života, kozmických zákonitostí a prelomiť iluzórnu paradigmu a predstavy o živote v sile.Naučíš sa, ako kráčať v sile životom po ZnovuZrodení.

Ho oponopono v praxi a Kvantová inteligencia.

Pochopíš skryté tajomstvo Havajského učenia Srdca a Kvantovej inteligencie.
Naučíš sa jednoduché a veľmi účinné praktiky, ako čistiť nepríjemné emócie, situácie, následky svojich činov, vzniknuté od počiatku vekov až po dnes. Tieto techniky ti budú skvelými pomocníkmi vo všetkých oblastiach každodenného života .

 

Po absolvovaní seminára budeš nový muž a okolie to určite ocení.

Svet potrebuje silných a milujúcich mužov.

 

Prihlásiť sa

Těším sa na teba.
S láskou
Zuzana Hozhoni

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video