Transformativní seminář pro muže - přepis Limbického otisku

ZnovuZrození Muže


28.2. - 3.3. 2019

čtvrtek 15h až neděle 15/16h

Wonder - Full - Life Centrum ČR

Přepis Limbického otisku.

Přihláška

Tento seminář podporuje, léčí a znovunalézá mužskou sílu.

Seminář pro silné muže.


Tento seminář je jenom pro muže, protože mužský svět se řídí jinými zákonitostmi než ten ženský. 
Po svých 
zkušenostech s čistě mužskou skupinou musím říct, že je to fascinující svět.
Posuny a změny které se odehrávají v mužské pospolitosti mají jinou kvalitu než ve smíšených skupinách. 
Když vedu čistě mužskou skupinu, stávám se bezpohlavním kanálem moudrosti a všeobjímající lásky, který zprostředkovává poznání, pochopení, smíření a změny v citlivých oblastech mužskosti. Je to pro mě fascinující práce a těším se na ty odvážné muže, kteří se do transformace pustí i letos.

certifikovaná lektorka s dlouholetou praxí: Mgr.art Zuzana Hozhoni

Všechny organizační informace včetně ceny a navigaci na místo najdeš v přihlášce.

Maximálně pro 15 mužů.

Přihláška


 

ZnovuZrození Muže
Každý z vás má svoji realitu a z ní vychází individuální cesta, jejímž cílem je harmonie a celistvost.

Být šťastný je dovednost, kterou si osvojuješ mezi 9.a 14. rokem života, správnou výchovou a soužitím s rodiči. 
Ne, není to souhra životních okolností která tě dělá šťastnými. Být šťastní je dovednost, kterou jsi se buď naučil doma nebo nikoliv. Každopádně bez ní nedokážeš žít spokojený život.

Můžou Ti v tom brání "jenom" nevědomé vzorce limbického otisku z období prenatálu, porodu a dětství. 
Tento seminář je příležitost rozeznat to a trvale změnit.

 

Přihláška

 

Proč seminář pro muže vede žena? 
Tento seminář vznikl jako reakce na opakované impulzy mých kurzantů k tomu, abych otevřela mužský kruh pro práci na vnitřním posunu uvědomělých mužů.
Tady je. Už opakovaně. 

Buďte vítáni - muži s kuráží nechat se vést ženou 🙂

Muži, jste úchvatná stvoření absolutně odlišná od žen a jiných druhů žijících na Zemi
Chovám k vám hlubokou úctu. Jste potřební tady na zemi. Vaše síla je důležitá pro všechny. 
Skutečná mužská síla vytváří stabilitu v muži samotném, v rodině, i ve společnosti. Když je stabilní muž, může se rozvíjet. 
Až ve své síle může čelit výzvám života. 

Když ale není silný, tak výzvy vnímá jako překážky. A jakákoliv nespokojenost okolí s jeho výkony dopadá na citlivé pole jeho nejistoty a pochybností o něm samotném. Uzavírá se, nebo uniká. Ani jedno mu nepřináší štěstí a úspěch.

Cítí se nedostatečný. Nemá co dát. 
A tak se jeho svět "zmenšuje", protože muž dostáva od světa jenom tolik, kolik mu sám nabízí.

 

Seminář je zaměřený na pochopení a zažití principů mužské síly
Na jejich uzdravení a aktivování.
Přepsání limbických záznamů bránících muži žít svoji vlastní sílu. 
Přepsání limbických otisků, které brání muži plně přijmout sebe a svoji skutečnou sílu. 
Které brání muži respektovat plně sebe a otevřít se světu.

Silným a respektuplným mužem jsi i Ty.
Víc na semináři.

Přihláška

Tento seminář je pro Tebe = muže, který:
- opravdu chceš žít svoji sílu
- máš odvahu překročit zónu svého pohodlí a naučit se důvěřovat životu
- máš povědomí o tom, že kořeny dnešních problémů tkví v minulosti
- už nechceš obviňovat okolí ze svých nezdarů
- vnímáš potřebu vnitřního posunu

Změna je možná:)

Od toho je tu tento seminář a nabízí:

Rozpoznání a dekódování vlastního limbického otisku

Budeš mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk mužské síly. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje ve tvém životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Zažiješ smíření se svým dosavadním konáním a nastolíš změnu svého mužského chování - jednat po novém – ze své mužské síly.

Přepis limbického otisku

Rozpoznané limbické otisky jsou materiál pro přepis. Přepis limbického otisku je hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou neuronovou cestu v mozku. Tím si umožníš ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak. Vnímat po novém. Po přepisu máš možnost žít ve své síle. Tento život rozvíjet a reagovat jinak na napjaté a nekomfortní situace. Přepíšeš svů otisk tak, aby tě v dalším životě podporoval.

Změna svého chování a návyků v praxi

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě v síle.Naučíš se, jak kráčet v síle životem po ZnovuZrození.

Ho oponopono v praxi a Kvantová inteligence.

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce a Kvantové inteligence.
Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky ve všech oblastech každodenního života .

Transformativní strava

Součástí semináře je speciální transformativní strava, která podporuje vnitřní procesy limbického mozku a přepisů. Bude zcela bez masa, mléka a mléčných výrobků, cukru a chemických přísad... Vybírám jídelníček dle stavu skupiny a procesů, aby se tělo regenerovalo a bylo v plném proudu života. Strava je chutná, zdravá a z větší části Bio kvality. Jsou v ní zastoupeny vždy všechny chutě.
Budete mít možnost se inspirovat tedy i v kuchyni 🙂

Po absolvování semináře budeš nový muž a okolí to určitě ocení.

Svět potřebuje silné a milující muže. 

Přihláška

Těším se na vás.
S láskou
Zuzana Hozhoni