Transformativní, zážitkový seminář jen pro ženy - přepis limbických otisků

ústřední téma semináře: Síla ženy

ZnovuZrození Ženy

Adršpach

11. - 14.7. 2019

čtvrtek 18h - neďele 17h 

 1. certifikovaná lektorka prepisu Limbického zápisu v ČR a SR

Na ženské cestě je důležitější cítit se dobře, než být dobrá.

Udělej si testík jestli je tento seminář právě pro Tebe 🙂 

Která z možností vyjadřuje to, co chceš?

a) S vypětím všech sil se formuju do takové podoby, o které si myslím, že bych ji měla naplňovat. 

b) Chci si dopřát přepych být takovou individualitou a tak přirozená, jaká prostě jsem. Mít sa ráda a respektovat svůj „nedokonalý“ způsob bytí ženou a vychutnávat si ho. Jsem ochotná překročit svůj strach.

Výsledek testu:

a) na semiáři nenajdeš to, co hledáš

b) tento seminář je pro Tebe, posilní Tě a posune na cestě ženy směrem ke Tvé síle

Přihlásit se

počet míst je omezený 

všechny potřebné info, včetně ceny najdeš v přihlášce

 

"Vztah k přírodě je úzce spjatý se vztahem k matce. 

Jak jsi propojená s přírodou, tak jsi propojená s matkou. 

Jako jsi propojená s matkou, tak jsi propojená se sebou. 

Jak jsi propojená se sebou, tak jsi propojená se životem.

Jak jsi propojená se životem, tak jsi propojená s láskou. 

Jak jsi propojená s láskou, tak jsi propojená s mužem. 

Jak jsi propojená s mužem, tak jsi propojená s otcem. 

Jak jsi propojená s otcem, tak jsi propojená s vesmírnou hojností.

Přijď se podívat na svoje propojení a vyléčit je na semináři."

                                                                                                                Zuzana Hozhoni

ZnovuZrození Ženy je seminář pro ženy, které se chtějí vzdát svých strachů, svých omezení.

Pro ženy, které chtějí být skutečně svobodné. Být schopné řídit se sebou, svojí pravdou. Dávat více váhu tomu, co cítí ony samy, než tomu, co říkají ostatní. Pro ženy, které chtějí žít jinak a hledají cestu k trvalé, pozitivní změně. Seminář pro ženy, které chtějí na sobě pracovat. 

Ženy, které nečekají, že za ně někdo něco vyřeší, ale chtějí používat vlastní sílu tvořivosti. 

Skutečná podstata ženy je ve svobodě jejího projevu. Svoboda projevu má sílu tehdy, když vychází z její vnitřní síly, z její autentičnosti a krásy. Z její vlastní pravdy. Každá žena má svoji vlastní pravdu.

Cesta ženy je cesta ženské síly, o kterou se může opřít za každých okolností.

V historii i v současnosti nebyla tato síla podporována, naopak, síla ženy byla obávanou kvalitou. Pro svět je ale velice důležitá a nutná k rozvoji lidstva. Síla ženy byla degradována na plození dětí, na poslušnost vůči manželovi a dalším autoritám. Ženina síla byla znásilněná v zájmu moci a mocenských strategií. Radost ženy byla uvězněná ve službě pro rodinu, pro společnost, pro slabší, pro ty, kteří to údajně potřebují. Štěstí ženy má silné a úzké mantinely určené společností, kam se žena musí vejít se svými touhami, vášněmi, něhou, moudrostí a přirozeností. Jakkoliv by sa ale chtěla přizpůsobit, tak se nevejde, bude vyčnívat. Není možné tuto sílu zkrotit. Není možné napasovat ji do logických šablon a předpisů.

Většina žen nezná samu sebe, ale dokonale zná očekávání, které od ní má její okolí
Ví líp, jaká by měla být, než to, jaká ve skutečnosti je. 
Většina žen ví, co by měla a neměla dělat, cítit, co musí, aby vyhověla, ale neví, co chce ona sama.

Seminář je pro ženy, které chtějí tento model změnit.

Ženy byly od malička podmiňované pravidly, co se smí a co ne.Začíná to zplozením a bytím v matce – prenatální období. Všechny pocity, které matka zažívá, se přenášejí na dítě. V těhotenství je extrémně důležité, aby byla matka respektována, uctívána a hýčkána sama sebou i okolím. Aby byla v bezpečí a dělo se jen to, co je pro ni příjemné, prospěšné a s čím ona sama souhlasí. Aby nemusela vynakládat úsilí na ochranu svých hranic, práv, nebo aby prosadila vlastní přání a vůli ...

Porod je dalším velkým a významným milníkem, který určuje, jak se bude dítě a potom z něho vyrostlý dospělý člověk chovat v životě. Jak bude vstupovat do akcí, do vztahů, jak bude začínat a ukončovat svoje aktivity a vztahy. I to, jaký budou mít jeho vztahy průběh.

Rodina a model rodiny, ve kterém dítě vyrůstá, se zapisuje do limbického systému a jeho otisku. Tento otisk hraje velkou roli ve vytváření kvality života člověka.

Přihlásit se

Na semináři budete mít možnost podívat se na to, jak to ve vás funguje. Jak si vytváříte problémy nebo štěstí v životě a budete mít možnost změnit své nastavení.

Civilizovaný svět s patriarchálním systémem vytváří ikony ženskosti ve všech oblastech života, i v tom esoterickém. Ty pak směřují pozornost davů žen a vytvářejí trendy i ve správném žití, stravě, meditacích, rituálech, prožívání orgasmů... Ženy se řídí patriarchální strukturou hodnot, podřizují se mu a mluví přitom o ženskosti. Je to jen další „nalévárna“, u které se většina žen cítí poníženě, protože se porovnává a chce nebo nechce být taková nebo taková... Hledá něco, co by mohla následovat a to něco nikdy není na 100% přijatelné. 
Vzniká další vnitřní konflikt a napětí v ženském těle. Vnitřních konfliktů si každá žena nese bezpočet už od početí. 

Ženský svět je odlišný od mužského, má jiné zákonitosti, potřeby, dynamiku, citlivost a zákonitosti tvoření. 

Ženský princip a jeho projevy

Ženský princip není jenom v ženě, ale je v každé bytosti, která existuje. Je to princip uvolnění, vnímání, přijímání, spontánnosti a hlavně je to princip kulatý, oblý a plynoucí. Plynutí je jemná energie, která se lehko zastaví. Plynutí je ženské, a z toho jasně vychází, že podstata bytí je ženská.

Jak se ženská podstata projevuje?

Vnímáním a cítěním toho, co se skutečně děje, kde pulzuje v tuto chvíli skutečný život, kde to plyne, kam životní energie směřuje a teče. Vytvářením situací a vztahů, které jsou pravdivé a inspirující.

Žena potřebuje:

zažívat sebe sama pravdivě v konkrétních situacích

jednat a projevovat se spontánně

vnímat svoje tělo s láskou, bez porovnání se s časopisem, sousedkou atd.

projevovat svoje primární pohnutky, primární city, emoce, stavy svobodně

zpětnou vazbu od okolí, o tom, že je přijímána se vším co k ní patří

přestat se bát patriarchálních pout a šablon, které ženě určují cestu „správné“ ženy

zažívat svou divokost a animalitu v bezpečí

projevovat svou sexualitu, svobodně, bez toho, aby žena byla vnímána jako sexuální objekt

hrát si, radovat se a důvěřovat, že jako žena je na tomto světě v bezpečí

Přihláška

Co vás na semináři čeká?

Rituál ZnovuZrození

Budeme se věnovat svému vlastnímu porodu a jeho přepisu na všech úrovních mozků, tak aby tento veledůležitý okamžik vašeho života vytvářel pevnou základnu pro láskyplný život - váš i vašich potomků. Podíváme se na to, jak porod ovlivňuje naši kapacitu lásku přijímat a dávat ve vztahu.

Rozpoznání a dekódování svého limbického otisku

Každá účastnice bude mít možnost otevřít konkrétně svůj limbický otisk. Porozumět jeho specifikům a najít zákonitosti, jak se daný otisk projevuje v jejím životě. Pochopit PROČ se to děje. Přestat se tím obviňovat z neschopností, chyb atd. Místo toho nastolit smíření se svým dosavadním konáním prostřednictvím hlubokého porozumění a prožitků kořenů svého ženského chování... Následně limbický otisk přepsat a naučit se jednat po novém – v souladu se svým ženským srdcem.

Přepis limbického otisku

Rozpoznané limbické otisky jsou krásný materiál pro práci na sobě. Přepis limbického otisku je osobní, intenzivní a hluboce transformující zážitek, kde vytváříme novou cestu v mozku na všech úrovní bytí a všech třech úrovních mozků. Tím si umožňujeme ve svém životě po ZnovuZrození konat jinak ve vztazích, smýšlet jinak o sobě i o partnerovi, cítit, vnímat po novém a reagovat v životě jinak na napjaté a nekomfortní situace vzniklé ve vztazích. Přepsat své otisky tak, aby vás v dalším životě podporovaly.

Změna svého chování a návyků

Poslední stadium semináře bude naučit se, jak v životě následovat nový limbický otisk, jak přes něj pouštět energii a dovolit si tím žít kvalitnější život dle tužeb svého srdce. Důležitým krokem bude osvojení si skutečných zákonitostí života, kosmických zákonitostí, a prolomit iluzorní paradigmata a představy o životě s mužem, kterými nás záměrně krmí už staletí. Tyto iluze pak vytvářejí vztahy založené na vzájemné závislosti, úniku, kontrole, nejistotě až aroganci. Tyto impulzy, zápisy a obrazy jsou nám záměrně a násilně vtiskávané do podvědomí od prvních okamžiků života. Naučíte se, jak svobodně kráčet životem po ZnovuZrození.

Cesta od logiky k animě = cesta divoké ženy k logice a zpátky

V našem mozku je zapsaná cesta od logického uvažování k spontánnímu projevu a zpátky. Je to pohyb energie od jedné mozkové části k druhé přes limbický mozek, kde na nás číhají různé programy a domestikátory. Díky nim se pak dokážeme zaseknout v tvořivém procesu, nebo se stydět, mít strach a stažené hrdlo, když se máme projevit a být u toho vnímané... Máme strach se volně a svobodně projevovat, protože jsme málokdy zažily podporu okolí v tomto ohledu. Pro prožívání radosti, chuti žít, být v partnerství a být pro děti matkou a pro partnera partnerkou, milenkou, je nutné, abychom tuto cestu znaly dobře a měly možnost jí procházet denně – jinak řečeno, abychom byly svobodně až animálně spontánní denně. Pro aktivní porod je nezbytné tuto svou cestu znát a procházet jí. Mnoho žen ji však vůbec nezná. Budeme se na semináři cestě divoké ženy věnovat. 

Zdroje ženské síly

Naučíš se, jak se starat o sebe, o svoje ženské tělo, které je chrámem ducha a potřebuje být chráněné a pěstované. Naučíš se, jak se starat o svoje pocity, jak je vyjadřovat a být šťastná. Naučíš se, jak se zacházet s emocemi a myšlenkami. Jak být dobře naladěná.

Ho oponopono v praxi

Pochopíte skryté tajemství Havajského učení srdce. Naučíte se jednoduché a velice účinné praktiky, jak čistit nepříjemné emoce, situace, následky svých činů vzniklé od počátku věků až po dnes. Tyto techniky vám budou skvělými pomocníky v partnerství a ve všech oblastech každodenním životě .

Transformativní strava a rodinná atmosféra

Součástí semináře je speciální transformativní strava, která podporuje vnitřní procesy limbického mozku a přepisů. Bude zcela bez masa, mléka a mléčných výrobků, cukru a chemických přísad... Vybíráme jídelníček dle stavu skupiny a procesů, aby se tělo regenerovalo a bylo v plném proudu života. Strava je chutná, zdravá a z větší části Bio kvality. Ze zdejší zahrádky.  Jsou v ní zastoupeny vždy všechny chutě.
Budete mít možnost se inspirovat tedy i v kuchyni 🙂

Všechny organizační informace najdeš v přihlášce

 

Přihlásit se

počet míst je obmedzený na 12 žen
všechny potřebné info, včetně ceny najdeš v přihlášce

Teším sa na Teba / na vás

S láskou

Z.


Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video