Limbický otisk a jeho přepisy

Články kategorie Limbický otisk a jeho přepisy

Limbický otisk: Jak vznikají naše základní životní nastavení

Životní potenciál Míra, do jaké je bytost schopna rozvinout svůj životní potenciál závisí na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější tvoří období roku před...