Limbický otisk: Jak vznikají naše základní životní nastavení

Životní potenciál

Míra, do jaké je bytost schopna rozvinout svůj životní potenciál závisí na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější tvoří období roku před početím děťátka, prenatální vývoj, porod, chvíle a dny bezprostředně po narození a první roky života. Pokud je toto období správně uchopeno, má dítě přirozeně otevřenou cestu žít svůj plný potenciál. 

Naplňovat smysl svého života, pro který se narodilo. 

Takové dítko se neptá otázky: „Proč jsem tady?“ „Co je moje úloha v životě?“ „Kdo jsem?“ Takové dítě je v plném kontaktu s vědomím toho, kdo je, proč se narodilo a jaká je jeho úloha v životě. 

Kódovací období

Ví to, protože v tomto velice křehkém a delikátním období, které jsem nazvala kódovací období s ním bylo zacházeno vědomě. Bylo respektováno a podporováno všechno co mu prospívá. A eliminováno to, co škodí. 

Schopnost rozeznat co škodí a co prospívá. Nejen dětem, ale i planetě a  milovaným…Tato schopnost závisí od míry vnímavosti každého jedince. Poznat co je skutečně podporující. Nejen to, co si myslíme že je dobré. Umění je poznat to, co je skutečně dobré pro nás, pro dítě. V dětství to byli rodiče a autority, které rozhodovali o tom, co je pro nás dobré. Pokud byli „bohové našeho dětství“ dostatečně vnímaví, měli jsme štěstí. Tato schopnost vnímat se, podporovat se v tom dobrém, neškodit si. Závisí od toho, jak bylo s daným člověkem zacházeno v kódovacím období = početí, prenatálního vývoje, porodu a několik let poté, kdy se odehrává ta nejdůležitější část života. Je to období, kdy vzniká v mozku: 

Limbický otisk

Vzniká „naprogramování“, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života = životní práce, vztahy, partnerství, intimita, sex… Pokud se podmínky v kódovacím období vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, máme možnost naplnit v životě veškerý svůj potenciál.

Máme rozvinutou schopnost žít skutečně naplňující partnerské a rodinné vztahy. Kde se o věcech komunikuje zdravě a jsme akceptováni takoví, jací skutečně jsme. Rovněž takto akceptujeme ostatní lidi v rodině i jinde.

Žijeme své poslání a děláme svou životní práci. S radostí, láskou a v plné hojnosti na všech úrovních. Jednoduše řečeno, vytváříme si život, který nám prospívá, baví nás a naplňuje. Máme schopnost vypořádávat se s překážkami, výzvami a konáním jiných lidí. 

Pevné zdraví a radost ze sebe. To všechno je přirozená základna našeho života, od které se odrážíme v každodenním životě. Jasné vědomí, že tady, na této planetě, máme své požehnané a nezastupitelné místo.

Takto tomu bohužel a zároveň velice logicky u drtivé většiny populace na celém světě zatím není. 

Postupy, považovány za běžné v raném citlivém období života, devastují přirozenou úroveň napojení duše dítěte na svůj zdroj 

Ono to nemusí být na první pohled vidět, dítě se zdá být v rámci základních životních a motorických funkcí v pořádku. Důsledky toho, co se děje na úrovni zápisu v mozku není vidět za krátkou dobu. Je to běh na dlouhou trať a dopady se ukazují až za delší čas. Kdy se následky už nespojují s událostmi zažitými v tomto období.

Tak vznikají například jemná či větší traumata oddělenosti. Která pak ovlivňují v dospělosti naši odvahu a chuť žít své sny a být druhým blízko.

V životě se potkáváme se situacemi, které jsou pak pro nás náročné. Emocionální stabilita je rozkolísaná, sebevědomí pokulhává, jistota taky. A tělo tento rozhozený stav zrcadlí různými zdravotními neduhy…

Cesty, jak si zhmotňujeme lásku jsou různé

Ten důvod, proč máme každý jiný život, jiný sen, jinou reakci, jiné vnímaní, je kromě jiného i limbický otisk. Který laicky budu nazývat záznam v mozku. Je to záznam toho, co je láska. Je to energetický zápis, jak si daná bytost překládá a vysvětluje lásku. Ale není to vysvětlení na logické úrovni. Někdy je to i protichůdný zápis lásky. Například v každodennosti vidíme, že i vztahy založené na vzájemném trápení, až týrání jsou pro lidi tzv. „domovem“, které je těžké opustit. 

Naše životy, jsou opravdu rozdílné světy, někdy těžko pochopitelné a obsažitelné. Určitě znáte smutný příběh někoho.. Který má dle vás jasné řešení. Ale pro tu danou osobu je náročné to udělat. Většinou jsme schopni vidět destruktivní vzorce chování v jiných. No vnímat je a měnit je u sebe bez pomoci zvenčí je mnohem náročnější.

Proč tomu tak je?

Každý z nás si nosíme ve svém mozku Limbický otisk. Ten řídí naše základní životní nastavení. Je s námi ještě před narozením. Ten otisk se vyvíjí společně s námi, s naším tělem už v prenatálním období. Proto je pro nás zcela přirozená realita, že svět vnímáme tak jak vnímáme.

To k čemu přirozeně inklinujeme, jaké partnery si vybíráme, na co máme pocit, že máme právo a na co nikoliv. Dále jsou to názory a přesvědčení jaký život je a není. To, jestli jsme opětovně přitahováni k partnerům, kteří nás nerespektují, opouštějí. Nebo takovým, které zachraňujeme atd.

Může to znít děsivě, ale v podstatě je to velmi přirozený mechanizmus. 

Jak limbický otisk vzniká?

Napsáno velice laicky a srozumitelně. V prenatálním období se s tělem miminka vyvíjí a tzv. nastavuje i mozek. Nejen na základě množení buněk, ale také na základě všech emočních zážitků, které matka prožívá v období těhotenství. 

Doslova všechno hraje roli

Můžeme si to představit jako nahrávku, která přesně kopíruje emoční stavy a rozpoložení matky v těhotenství. Pokud se těhotná žena cítí milována, v bezpečí, opečovávaná, svět je pro ni přátelské místo plné podpůrných energií, lidí… Tak miminku se zapisuje záznam, že ten svět tam venku je bezpečné místo. Plné podpory a lásky. Pokud se maminka trápí a neví, jestli děťátko chce, nebo ne, vztah s otcem je nejistý, nebo iritující, nebo je prostě „jen“ vystresovaná z práce, bytové otázky atd…. Tak v mozku miminka se zapisuje program, že život tam venku je stres, strach, nedůvěra a osamocení. 

Pak přichází velká cesta porodními cestami a veledůležitý čas po něm. Všechny vjemy hrají roli. Není v tom cenzura, která by to „ dobré“ zapsala a to “špatné“ nezapsala. Taková cenzura neexistuje. Život je nádherné plynutí bez cenzury, a právě proces limbického otisku to plně vystihuje. 

ZnovuZrození do bytí.

Mluvit o mé práci je nelehká úloha, protože je to oblast, která přesahuje schopnost vyjádřit se slovy.

Pracuji s vnitřním nastavením v bytosti. Co to znamená? Asi každý cítí, že má v životě návyky, tendence, reakce, které mu prospívají, a naopak také ty, které mu škodí. Ale neví jak to změnit. Jak se říká „ nemůže si pomoci“. Jediné, co si přeje je, aby se ty situace už neopakovaly. 

Ale situace se vracejí, více či méně často.

Neřeknu nic nového, tím, že my si opravdu vytváříme svět, ve kterém žijeme. Toto uvědomění může být poněkud matoucí, pokud ho vezmeme za svoje, začneme se snažit vytvářet si jiný život… A ono to jde i nejde. V některých oblastech ano o jinde zase nejde. Nebo je na to potřeba mnoho úsilí. 

Když máme energii pokleslou, tak se všechno zdá po starém a blbě :-).

V takových chvílích ztrácíme naději a víru, že to nové je možné. Spíš je to pocit, že to staré je silnější. 

Změna je možná.

Lidi zjeví na mém semináři, nebo pracují v mém on-line programu v pohodlí svého domova. Pracujeme, jdeme do hloubky, ke kořenu věci. V tomto případě „ limbickému otisku“, a dějí se změny s trvalým efektem.

Pracuji s vnitřním nastavením v bytosti, s limbickým otiskem a jeho „přepsáním“ na úrovni tří mozků.

Tak, že změny vnitřního nastavení jsou trvalé. Pak ve svém životě učíme žít nový život. Vnímat změny v sobě, řídit se jimi, vytvářet novou realitu a následovat ji. 

Vědomě se vydávat novou cestou ve své každodennosti. Jsou to programy mé techniky skutečného ZnovuZrození. Ke kterému patří i „přepis“ vlastního prenatálního porodu a vyléčení traumat s ním spojených. 

 

Přepis limbického otisku ZnovuZrození Lásky máš možnost zažít tady:

Link na online program ZnovuZrození Lásky – Dodám ja ked to bud v blogu

  

Léčení a uvolňování traumat zabírá určitý čas a nedá se uspíšit. Proto doporučuji začít hned, jak pocítíš nutkání, nebo strach. Strach je totiž moc dobrý signál Připravenosti na kvantový skok 🙂


Tolik z mé praxe a přeji nádherné skoky a vytváření reality.

Protože ten život kolem nás není vytvářen nikým jiným jenom námi. 

Naším limbickým otiskem a ten je možné „přepsat“, tak abychom žili skutečně vysněný život.

Moje programy a osobní terapie jsou vhodné pro ženy, muže, páry, kteří chtějí vykročit z bludného kruhu a utvářet svůj život vědomě. Nepředávat své traumatické zážitky svým dětem (budoucím, nebo už narozeným). Nikdy není pozdě pracovat na sobě a léčit se láskou.

 

Teším se na vás ve videu. Link k jeho zhlédnutí zdarma je tady:

 

Přepis limbického otisku ZnovuZrození Lásky máš možnost zažít tady

Link na online program ZnovuZrození Lásky – dodám ja 

 

Více o tom jak moc nás ovlyvňuje naše vnitřní dítě se dotčete v mém článku TADY: link na muj blog článek č. 7

Link na video, kde hovorim viac o Limbickom prepise – dodám ja.

 

S láskou

Z.

Mgr.art Zuzana Hozhoni

www.hozhoni.eu

 

Tagy:
Komentáře